Percelen grond en waterbodem
te Nieuwegein en Wijk bij Duurstede

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 23 november 2023 tot 21 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Infra, water en dijk (waterkering)
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’, deels ‘Water’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch’, deels ‘Natuur’ en deels ‘Overig’
Perceelgrootte:
ca. 250.470 m²

Voornemen tot overeenkomst: Gronden en waterbodem te Nieuwegein en Wijk bij Duurstede (Voorhavendijken)

Update 21/12: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 21 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00015526 (Verkoop), Nieuwegein/Wijk bij Duurstede Voorhavendijken ".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om in het kader van het Bestuursakkoord Water en de Brokx-nat regeling de percelen grond en waterbodem te Nieuwegein en Wijk bij Duurstede (Voorhavendijken), tezamen groot 250.470 m2 over te dragen aan het waterschap.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond en waterbodem met opstallen, infra, dijk, berm en groen/natuur
  • Adres: aan de Lekdijk Oost en Voorhavendijken nabij de Lek en het Lekkanaal te Nieuwegein en gelegen aan de Lekdijk Oost nabij het Amsterdams-Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede
  • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente (eventueel belast met zakelijk rechten):

Jutphaas, sectie D, nummer 4009, groot 227 m²;
Jutphaas, sectie D, nummer 4010, groot 23 m²;
Jutphaas, sectie D, nummer 4011, groot 4.580 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7414, groot 2.910 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7416, groot 3.900 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7553, groot 8.520 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7554, groot 12.665 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7555, groot 12.730 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7556, groot 4.925 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7557, groot 42 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7558, groot 8.975 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7559, groot 3.495 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7560, groot 39 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7561, groot 12.936 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7562, groot 3.180 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7563, groot 218 m²;
Vreeswijk, sectie B, nummer 7564, groot 80 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2023, groot 355 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2025, groot 275 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2030, groot 126 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2031, groot 280 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2033, groot 3.940 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2034, groot 21 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2035, groot 21 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2036, groot 21 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2037, groot 31 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2038, groot 13.700 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2039, groot 260 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2053, groot 3.575 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2054, groot 21 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2055, groot 4.780 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2056, groot 5.720 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2057, groot 10.140 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2059, groot 28.425 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2075, groot 3.695 m²;
Vreeswijk, sectie C, nummer 2077, groot 3 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie C, nummer 6205, groot 386 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3239, groot 6.505 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3298, groot 16.264 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3316, groot 1.940 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3317, groot 710 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3318, groot 11.645 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3319, groot 11.490 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3320, groot 12.125 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3321, groot 34.476 m²;
Wijk bij Duurstede, sectie E, nummer 3322, groot 95 m².

  • Perceeloppervlak: 250.470 m2
  • Vigerende bestemming: Deels ‘Verkeer’, deels ‘Water’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch’, deels ‘Natuur’ en deels ‘Overig’
  • Toekomstige planologische bestemming: Deels ‘Verkeer’, deels ‘Water’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch’, deels ‘Natuur’ en deels ‘Overig’
  • Functie, voormalig rijksgebruik: infra, water en dijk (waterkering)

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is op basis van een bestuursovereenkomst (bestuursakkoord Water 2011 en 2012) en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming, gehouden om de onroerende zaak over te dragen aan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod