Twee percelen grond
langs de Provincialeweg N203
te Uitgeest

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 21 november 2023 tot 19 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
langs de Provincialeweg N203, Uitgeest
Huidig gebruik:
Berm, sloot en weg
Bestemming:
‘Water’, ‘Verkeer’ en ‘Agrarisch met waarden – Open weidegebied’
Perceelgrootte:
ca. 2.065 m²

Twee percelen grond langs de Provincialeweg N203, aan de rand van Uitgeest

Update 19/12: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Uitgeest.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 19 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33564 (Verkoop), Twee percelen grond langs de Provincialeweg N203, aan de rand van Uitgeest.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor twee percelen grond langs de Provincialeweg N203, aan de rand van Uitgeest.

  • Omschrijving type vastgoed: Twee percelen grond in Uitgeest
  • Kadastrale aanduiding en perceeloppervlak: Kadastrale gemeente Uitgeest, sectie HA, nummers 495 (groot 240 m2) en 497 (groot 1.825 m2), totaal groot 2.065 m2.
  • Vigerende bestemming: De percelen maken onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’. Het perceel Uitgeest HA 495 heeft enkelbestemming ‘Water’ en ‘Verkeer. Het perceel Uitgeest HA 497 heeft enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Open weidegebied’ en ‘Verkeer’
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Berm, weg en sloot

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar zijnde de gemeente Uitgeest, omdat het perceel zich leent om ingezet te worden ten behoeve van de infrastructuur en water.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod