Perceel grond met opstal gelegen
Zwartepad 31
te Voorburg

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 22 november 2023 tot 20 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Zwartepad 31, 2271 BT Voorburg
Huidig gebruik:
Wijktrafostation
Bestemming:
Bedrijf – Nutsvoorziening, Waarde – Archeologie 3, Waarde – Beschermd stads- en dorpsgezicht
Perceelgrootte:
ca. 145 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond met opstal gelegen aan het Zwartepad 31 te Voorburg

Update 20 december 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Stedin Netbeheer B.V.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00008433 (Verkoop), Perceel grond met opstal gelegen aan het Zwartepad 31 te Voorburg S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond met daarop een trafostation gelegen aan het Zwartepad 31 te Voorburg.

  • Omschrijving type vastgoed: grond.
  • Adres: Zwartepad 31 te Voorburg.
  • Kadastrale aanduiding: Voorburg E 9012.
  • Perceeloppervlak: 145 m2.
  • Vigerende bestemming: Bedrijf – Nutsvoorziening, Waarde – Archeologie 3, Waarde – Beschermd stads- en dorpsgezicht.
  • Toekomstige planologische bestemming: Bedrijf – Nutsvoorziening, Waarde – Archeologie 3, Waarde – Beschermd stads- en dorpsgezicht.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: n.v.t.
  • Ontsluiting van het vastgoed: ontsloten aan openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Stedin Netbeheer B.V. Stedin Netbeheer B.V. heeft op het perceel grond een wijktrafostation gesticht.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod