Percelen spoorlijn en groen/bosschages
gelegen in het gebied van de spoorlijn
te gemeente Moerdijk

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 15 november 2023 tot 13 december 2023, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in het gebied van de spoorlijn, gemeente Moerdijk
Huidig gebruik:
Spoorlijn en groen/bosschages
Bestemming:
Verkeer (-railverkeer)
Perceelgrootte:
ca. 4.405 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen t.b.v. de spoorlijn en groen/bosschages in de gemeente Moerdijk

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 13 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37480 (Verkoop), Percelen t.b.v. de spoorlijn en groen/bosschages in de gemeente Moerdijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Percelen t.b.v. de spoorlijn en groen/bosschages in de gemeente Moerdijk.

  • Omschrijving type vastgoed: spoorlijn en groen/bosschages
  • Kadastrale aanduiding: Zevenbergen O 1446, 1449, 1448, 1453, 1451, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460.
  • Perceeloppervlak: 0.44.05 ha
  • Vigerende bestemming: Verkeer (-railverkeer)
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer (-railverkeer)
  • Ontsluiting van het vastgoed: via bestaand spoor en via aangrenzende dienstweg naar de aangrenzende openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Prorail omdat de onroerende zaak zich uitsluitend dient ten behoeve van openbare railinfrastructuur.

De percelen t.b.v. de spoorlijn en groen/bosschages zijn grotendeels gelegen achter het hekwerk en al in gebruik, beheer en onderhoud bij Prorail.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen Prorial in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod