Diverse percelen langs Brabantse Kanalen
gelegen in de gemeenten
te Breda, Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 9 november 2023 tot 7 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in de gemeenten, Breda, Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg
Huidig gebruik:
Kanaal, rivier, dijk, groen, natuur, wegen, fietspad, voetpad
Bestemming:
Water, verkeer, natuur, groen, agrarisch

Voornemen tot overeenkomst: Diverse percelen langs Markkanaal, Oude Maasje, Zuiderkanaal en Westelijke Kanaaldijk Den Bosch - Drongelen (Drongelense Kanaaldijk)

Update 07-12-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Waterschap Brabantse Delta.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00010498 (Verkoop), Markkanaal, Oude Maasje, Zuiderkanaal en westelijke kanaaldijk Den Bosch - Drongelen (Drongelense Kanaaldijk)".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen gelegen langs Markkanaal, Oude Maasje, Zuiderkanaal en westelijke kanaaldijk Den Bosch - Drongelen (Drongelense Kanaaldijk).

  • Omschrijving type vastgoed: Kanaal, rivier, dijk, groen, natuur, wegen, fietspad, voetpad
  • Kadastrale aanduiding: diverse kadastrale percelen gelegen in de in de gemeenten Breda, Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Heusden en Geertruidenberg bij de plaatsen Breda, Terheijden, Den Hout, Oosterhout, Drunen, Waalwijk, Waspik, Raamsdonksveer
  • Vigerende bestemming: Water, verkeer, natuur, groen, agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: Water, verkeer, natuur, groen, agrarisch
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Kanaal, rivier, dijk, groen, natuur, wegen, fietspad, voetpad
  • Ontsluiting van het vastgoed: via diverse bestaande aangrenzende wegen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met het Waterschap Brabantse Delta, omdat hiervoor een bestuursovereenkomst is aangegaan met de Staat (Infrastructuur en Waterstaat) en er vergaande contractuele overeenstemming is bereikt.

De oppervlakten kanaal, rivier, dijk, groen, natuur, wegen, fietspad en voetpad zijn al in gebruik, beheer en onderhoud bij het Waterschap en de eigendom diende nog te worden overgedragen.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen het Waterschap in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod