Voormalig Volksbadhuis en bovenwoning
Lange Haven 15A en 15B
te Schiedam

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Lange Haven 15A en 15B, 3111CA Schiedam
Huidig gebruik:
Leeg
Bestemming:
Gemengd 6
Oppervlakte (BVO):
ca. 420 m²
Perceelgrootte:
ca. 333 m²
Bouwjaar:
ca. 1911

Bovenwoning (15a) en voormalig Volksbadhuis (15b)

Let op: dit object wordt aangeboden door gemeente Schiedam en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Omschrijving
Het pand is gelegen op een zeer fraaie locatie aan de historische Lange Haven in het centrum van Schiedam. Dit in 1911 gebouwde voormalige Volksbadhuis is één van de belangrijke onderdelen in het oeuvre van de Schiedamse architect Piet Sanders en ligt in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Tevens is dit object aangewezen als gemeentelijk monument nummer 012 vanwege de architectuurhistorische-en historische waarde. De begane grond is tot 2019 in gebruik geweest als boksschool.

Ligging
Het object is gelegen aan één van de historische havens in het centrum van Schiedam.

Mogelijkheden en bestemming
De bestemming is Gemengd 6: wonen, bed & breakfast alsmede ambachtelijke bedrijven, atelier of galerie uitsluitend op de begane grond.

Onderhoud
Het pand is de laatste 30 a 40 jaar niet goed onderhouden. De voorzieningen en installaties zijn gedateerd en van eenvoudige uitstraling en inrichting. Het pand is niet of beperkt geïsoleerd. Er zijn 2 combi ketels geplaatst; een Intergas ketel in de bovenwoning en een Remeha Tzerra in de voormalige boksruimte. Het pand dient te worden gerestaureerd en gerenoveerd, waarbij terdege rekening moet worden gehouden met de status van het object als gemeentelijk monument. De begane vloerconstructie bevindt zich in zeer slechte staat en moet worden vervangen (advies constructeur).

Verkoopprocedure
De gemeente Schiedam biedt geïnteresseerde (markt)partijen de mogelijkheid om behalve een onvoorwaardelijke bieding, ook een bieding onder gebruikelijke voorwaarden uit te brengen. Potentiële kopers kunnen alleen schriftelijk een bod uitbrengen op de onroerende zaak door middel van het originele biedingsformulier dat in een gesloten envelop bij de verkopende makelaar wordt afgegeven, bezorgd of ge-e-maild (zie wijze van verkoopprocedure).

Plan/Visie
Er dient een korte visie of plan te worden overlegd bij de bieding aan de hand van de gestelde vragen/onderwerpen op het biedingsformulier, waaruit duidelijk blijkt wat uw plannen zijn met de onroerende zaak (bestemming). Het hoeft geen gedetailleerd uitgewerkt plan te zijn op Voorlopig Ontwerp niveau. Een globaal plan is voldoende, zolang die wel concreet antwoord geeft op de gestelde vragen en onderwerpen (maximaal 4 A4tjes voor tekst en eventueel beeldmateriaal).

Invulling
De gemeente heeft geen voorkeur voor een specifieke invulling van het gebouw.

Voorbehouden
Het vastgoed wordt door de gemeente Schiedam aangeboden onder twee voorbehouden:
* Voorbehoud van screening in het kader van de integriteit van de potentiële koper(s) (op basis van de Wet Bibob en de Bibob beleidsregels Gemeente Schiedam 2015);
* Voorbehoud van een bestuurlijk besluit van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam tot definitieve gunning.

Gunning
Wanneer de biedingen zijn uitgebracht wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke biedingen onderzocht. De gemeente Schiedam kijkt dan voornamelijk naar de hoogte van het bod, het ingediende plan/visie, maar ook naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt bepaald wat een aanvaardbare bieding is en of de onroerende zaak kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure en uitkomst.

Bijzonderheden
* In de koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bedingen (clausules) worden opgenomen (niet-limitatief), zoals: asbest, bodemverontreiniging, geluid, fundatie, ouderdom, niet zelfbewoningsclausule, ‘as is, where is’ en monumentale status.
* Levering: Het object wordt in de huidige staat verkocht. De verkoper zal op geen enkele wijze bijdragen in de kosten voor eventuele aanpassingen en/of herstel van de opstallen en/of de grond.
Verder zal de gemeente een herbouw-en restauratieplicht opnemen als extra beding in de koopovereenkomst, waardoor het onderhoud van het gemeentelijke monument wordt gewaarborgd.
* Milieu: Verkoper heeft diverse onderzoeken (asbest, bodem etc.) laten uitvoeren, die kunnen worden geraadpleegd. Voor de inhoud van deze rapportages kan zij verder niet instaan.
* Bedingen: De gemeente behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het beoogde gebruik van de koper extra bedingen op te nemen in de koopovereenkomst met betrekking tot bijvoorbeeld doorverkoop (anti-speculatiebeding), bewoning, restauratieplicht etc.
*De gemeente heeft het Schiedams Restauratiefonds opgericht. Voor kosten voor onderhoud, restauratie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten verstrekt het fonds leningen met een lage rente aan pandeigenaren. Meer informatie www.restauratiefonds.nl. De eigenaar van het monument blijft daarbij wel eerstverantwoordelijke.

Voor meer informatie over het object wordt verwezen naar Funda. Tevens kunt u bij vragen contact opnemen met 3D Makelaars. Kandidaten die zich registreren bij de makelaar kunnen via een account op move.nl inzage krijgen in de door verkoper beschikbaar gestelde informatie.

Voor de volledigheid van deze informatie staat verkoper niet in en er wordt u dan ook voldoende gelegenheid gegeven nadere informatie te rechercheren. Ook is er gelegenheid tot het doen uitvoeren van uw eigen taxatie, aankoopbegeleiding door uw eigen makelaar en/ of nader bouwkundig onderzoek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

3D Makelaars
Contactpersoon:
Telefoon: 010 - 4277788
E-mailadres: info@3dmakelaars.nl
Website: 3D Makelaars

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod