Perceel natuurgrond
nabij de rijksweg A12 aan het Hazenpad
te Bodegraven

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 10 november 2023 tot 8 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de rijksweg A12 aan het Hazenpad, Bodegraven
Huidig gebruik:
Natuurgebied
Bestemming:
Agrarisch met waarden, geluidzone – weg en Waarde - Archeologie – 5. Deze wordt gewijzigd in Natuur
Perceelgrootte:
ca. 11.340 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel natuurgrond nabij de rijksweg A12 aan het Hazenpad te Bodegraven.

Update 8 december 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Staatsbosbeheer.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 8 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake projectnummer 30456 (Verkoop), Perceel grond nabij de rijksweg A12 aan het Hazenpad te Bodegraven S3”.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst met Staatsbosbeheer te sluiten in het kader van de aanleg van een faunapassage onder de rijksweg A12.

  • Omschrijving type vastgoed: grond.
  • Adres: nabij de rijksweg A12 aan het Hazenpad te Bodegraven.
  • Kadastrale aanduiding: Bodegraven H 1665.
  • Perceeloppervlak: 11.340 m2.
  • Vigerende bestemming: Agrarisch met waarden, geluidzone weg en Waarde - Archeologie – 5.
  • Toekomstige planologische bestemming: Natuur.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: Braakliggend.
  • Ontsluiting van het vastgoed: via het Hazenpad te Bodegraven.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze overeenkomst voor verkoop met Staatsbosbeheer aan te gaan, omdat Staatsbosbeheer in samenwerking met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Rijnland en de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke voornemens is door middel van de aanleg van een faunapassage de 2 bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden en zodoende de ecologische verbindingszone Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen te versterken.

Het perceel is ontsloten via een openbaar fietspad (Hazenpad). In noordelijke richting loopt dit fietspad naar de Boerderijweg en in zuidelijke richting via een tunnel onder de rijksweg A12 naar de Parallelweg.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod