Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Voornemen tot overeenkomst

Meldingenlijst sluit op dinsdag 5 december 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Diverse meldingen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is van mening dat onderstaande overeenkomsten gesloten kunnen worden met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen die geïnteresseerd zijn in de overeenkomsten voor onderstaande locaties, kunnen hiervan beargumenteerd melding maken voor Dinsdag 5 december 2023, 12:00 uur bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Oppervlakte grond in de middenberm van de Rijksweg A7, ten behoeve van het hebben en houden van een kunstwerk ter hoogte van hmp. 214,9 te Slochteren, kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie U, nummer 2974 gedeeltelijk, zaaknummer 1480360, argument 1.A gebruik met lage tegenprestatie;

• Oppervlakte grond gelegen bij de Stokkelersweg en de Buitenhaven aan de westzijde van het Twentekanaal te Almelo, ten behoeve van het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van een waterleiding, kadastraal bekend Ambt-Almelo, sectie I, nummer 3132 en sectie N, nummer 2603 beiden gedeeltelijk, zaaknummer 5914694, argument 1.D gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen;

• Oppervlakte grond gelegen aan de Grotestraat 79 te Tegelen, ten behoeve van het hebben van een terras, kadastraal bekend gemeente Tegelen, sectie A, nummer 7931 gedeeltelijk, zaaknummer 6140970, argument 1.A kleine oppervlakte en gebruik met een lage tegenprestatie;

• Oppervlakte grond voor het tijdelijk aanleggen, behouden en onderhouden van een bouwweg onder en langs rijksweg 2 tussen km 94,600 (Re) en km 95,200 (Li en Re) in de gemeente West Betuwe, ten behoeve van een dijkversterking, kadastraal bekend gemeente Waardenburg, sectie E, nummers 341, 294, 338, 279, 337, 336 allen gedeeltelijk, zaaknummer 5115499, argument 1.E naastgelegen gebruiker;

• Oppervlakte tuingrond gelegen aan de Badweg te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie L, nummer 3106 gedeeltelijk, zaaknummer 5997780, argument Argument 1.A: kleine oppervlakte en/of gebruik met lage tegenprestatie;

• Oppervlakte grond ter hoogte van hmp. 100,6 langs de Rijksweg A9 te gemeente Zijpe, ten behoeve van het aanpassen van een paddenpoel en het verbreden van een sloot, kadastraal bekend gemeente Zijpe, Sectie D, Nummer 4951 gedeeltelijk, zaaknummer 5115862, argument 1.A kleine oppervlakte en/of gebruik met lage tegenprestatie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst sluit op Dinsdag 5 december 2023. Voor die tijd dienen partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar te hebben gemaakt. Het kenbaar maken van uw interesse doet u door het interesseformulier ingevuld en ondertekend toe te sturen aan het Rijksvastgoedbedrijf. U kunt dit formulier toesturen aan: Afdeling Verhuur, Postbus 16169, 2500 BD Den Haag, met een afschrift per mail aan Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl, onder vermelding van het zaaknummer. Het interesseformulier is te downloaden via de button ‘Download meer informatie’.
Het is van belang dat bij interesse wordt aangetoond, waarom de geïnteresseerde toch denkt in aanmerking te komen voor de locatie. Hiervoor moet de ontvankelijkheid worden getoetst. De geïnteresseerde wordt gevraagd te beargumenteren waarom aanspraak wordt gemaakt op de uitgifte.

Op basis hiervan wordt een ontvankelijkheidstoets gedaan, afhankelijk van het type onderbouwing en de hoeveelheid melders zijn er de volgende opties:
a. Onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld. Melder(s) worden beargumenteerd op de hoogte gebracht en het Rijksvastgoedbedrijf gaat door met uitgifte aan de beoogde wederpartij.
b. Bij meerdere (deels) goed onderbouwde meldingen en als redelijkerwijs gesteld kan worden dat niet volstaan kan worden met de melding/publicatie wordt alsnog een openbare procedure gestart.
c. Bij één of meerdere goed onderbouwde meldingen wordt door het sectiehoofd, in overleg met de zaakbehandelaar een onderbouwde keuze gemaakt tussen de melders. Deze keuze houdt in:
- Een openbare inschrijving wordt gestart met de eerst gekozen partij plus de één of meerdere melders of
- Er wordt alsnog een openbare procedure gestart
Ten aanzien van partijen die zich niet melden binnen de termijn van 20 werkdagen, vertrouwt het Rijksvastgoedbedrijf erop dat zij de locaties niet kunnen gebruiken. Op dat moment vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen, dan ook te baseren, althans heeft de betreffende partij zijn rechten daarop verwerkt. De Staat zou onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog zou worden opgekomen.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod