Perceel grond
nabij tankstation Akermaat
te Heemskerk

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 3 november 2023 tot 1 december 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij tankstation Akermaat, Heemskerk
Bestemming:
Groen en water
Perceelgrootte:
ca. 1.174 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond nabij tankstation Akermaat te Heemskerk

Update 01-12-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan gemeente Heemskerk.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de totale onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van “Interesse inzake projectnummer 37084 (Verkoop), Perceel grond nabij tankstation Akermaat te Heemskerk”

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een overeenkomst te sluiten voor een perceel met de bestemming “Groen en Water” gelegen nabij tankstation Akermaat te Heemskerk.

Het betreft onderstaande perceel:
- Kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie F nummer 1841, groot ca. 1.174 m²;

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een ruilovereenkomst aan te gaan met Gemeente Heemskerk. De Staat heeft het van de gemeente te verwerven perceel onder de verzorgingsplaats Akermaat aan de A9 nodig voor zijn publieke taak. Het perceel dat door de Staat wordt ingebracht, kent als bestemming ‘groen’ en ‘water’ en wordt reeds gebruikt voor een geluidswal. Deze ruiling vindt plaats als een rectificatie op de ruiling die in 1999 heeft plaatsgevonden in het kader van de aanleg van het Wijkertunneltracé.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: S. Visser
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod