Percelen t.b.v. dijkversterking Hoorn - Amsterdam
nabij de Hoogedijk
te Katwoude

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 30 oktober 2023 tot 27 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Hoogedijk, Katwoude
Huidig gebruik:
Waterkering
Bestemming:
Natuur - 1
Perceelgrootte:
ca. 12.997 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen Katwoude en Monnickendam, dijkversterking Hoorn - Amsterdam

Update 27-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 36522 (Verkoop), Percelen Katwoude en Monnickendam, dijkversterking Hoorn - Amsterdam".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor diverse percelen langs de Hoogedijk in Katwoude in het kader van de dijkversterking.

  • Omschrijving type vastgoed: Diverse percelen nabij de Hoogedijk te Katwoude.
  • Adres: Gelegen nabij de Hoogedijk te Katwoude
  • Kadastrale aanduiding: het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie C, nummer 1437, groot 1.451 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie C, nummer 1439, groot 5.169 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie C, nummer 1441, groot 569 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie C, nummer 1442, groot 19 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Katwoude, sectie C, nummer 1443, groot 49 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie A, nummer 3975, groot 80 m²; het perceel, kadastraal bekend gemeente Monnickendam, sectie A, nummer 3977, groot 5.660 m²
  • Perceeloppervlak: Percelen zijn tezamen groot 12.997 m²
  • Vigerende bestemming: Enkelbestemming Natuur – 1, en dubbel bestemmingen Waarde – Archeologie 4 en Waterstaat – Waterkering.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, omdat deze percelen nodig zijn voor de versterking van de primaire waterkering en het uiteindelijke beheer van de waterkering.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod