Perceel infrastructuur
Gelegen aan de Weg naar Voorst
te Zutphen

Voornemen tot overeenkomst

Hernieuwde publicatie:
U kunt niet meer reageren.
Vanaf maandag 19 februari 2024 tot maandag 18 maart 2024, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de Weg naar Voorst, 7205 Zutphen
Huidig gebruik:
infrastructuur (fietspad)
Bestemming:
Agrarisch met landschapswaarden
Perceelgrootte:
ca. 1.960 m²

Voornemen tot overeenkomst: Brummen C 1290

Update 19-3-2024: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Zutphen.
Update 19-2-2024: Hernieuwde publicatie: voorgenomen verkoop aan de Provincie Gelderland is geannuleerd. Wanneer zich geen andere gegadigde meldt binnen de gestelde termijn, zal verkoop plaatsvinden aan de gemeente Zutphen.
Update 22-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de Provincie Gelderland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 22 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35872 (Verkoop), Brummen C 1290".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel infrastructuur (fietspad) gelegen aan de Weg naar Voorst te Zutphen.

  • Omschrijving type vastgoed: infrastructuur (fietspad)
  • Adres: hoek Weg naar Voorst te Zutphen
  • Kadastrale aanduiding: Brummen C 1290
  • Perceeloppervlak: 1.960 m²
  • Vigerende bestemming: agrarisch met landschapswaarden
  • Toekomstige planologische bestemming: verkeer (fietspad)

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met aan de Gemeente Zutphen, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: de heer N. Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod