Oppervlakte grond tussen het Penitentiair Complex en de Brugsestraat te Scheveningen
De Brugsestraat 49
te DEN HAAG

Gegund

Voornemen tot overeenkomst, procedure gesloten op dinsdag 21 november 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
De Brugsestraat 49, 2587 XR DEN HAAG
Huidig gebruik:
Behouden van een scouting-clubhuis
Bestemming:
Maatschappelijk
Perceelgrootte:
ca. 0.06.48 ha

Oppervlakte grond gelegen tussen het Penitentiair Complex Scheveningen en de Brugsestraat te Den Haag

Update 21 november 2023: Bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Er zijn geen bezwaren ingediend. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een oppervlakte grond gelegen tussen het Penitentiair Complex Scheveningen en de Brugsestraat te Den Haag, voor de periode van 1 mei 2026 tot en met 30 juni 2032 in erfpacht uit te geven.

Andere partijen konden voor dinsdag 21 november, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de heruitgifte van erfpacht op het genoemde perceel.
Er hebben zich geen bezwaarmakers gemeld.

Locatie
De locatie betreft het kadastrale perceel: gemeente
‘s-Gravenhage, sectie V, nummer 5683 (geheel), groot 0.06.48 ha.
Het betreffende perceel mag uitsluitend worden gebruikt als ondergrond voor het behouden van een scouting-clubhuis.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een erfpachtovereenkomst met de beoogde wederpartij die zittende erfpachter is.
Op het nieuwe erfpachtrecht zijn de Algemene erfpachtvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rijksvastgoedbedrijf 2020 van toepassing. Het gaat hierbij om een recht met een beoogde looptijd van 1 mei 2026 tot en met 30 juni 2032. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens het recht van erfpacht (her) uit te geven aan de huidige erfpachter van de locatie.
Om andere partijen de gelegenheid te geven bezwaar te maken tegen de (her-)uitgifte van dit recht van erfpacht, publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf dit voornemen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevrouw Frishert
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod