Drie percelen grond
nabij de rijksweg A1
te Weesp

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 23 oktober 2023 tot 20 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de rijksweg A1, , Weesp
Huidig gebruik:
Berm
Bestemming:
Verkeer en recreatie
Perceelgrootte:
ca. 111 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen gelegen nabij de A1 te Muiden

Update 20-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan provincie Noord-Holland.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 20 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00017388 (Verkoop), 03 Muiden/Weesp A1 Bloemendaler".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor drie percelen grond nabij de A1 gelegen in de kadastrale gemeente Weesp (gemeente Amsterdam).

  • Omschrijving type vastgoed: Drie percelen grond gelegen ten zuiden van de A1.
  • Adres: De percelen liggen ten zuiden van de A1, nabij de Weesperweg en het Breedlandpand/de Waterlinie.
  • Kadastrale aanduiding: Weesp F 2305, 2612 en 2614
  • Perceeloppervlak: Weesp F 2305 85 m², Weesp F 2612 2 m², Weesp F 2614 24 m²
  • Vigerende bestemming: *Weesp F 2305 Enkelbestemmingen: ¨Recreatie¨ en ¨Verkeer – 2¨ Dubbelbestemmingen: ¨Waarde – Cultuurhistorie¨, ¨Leiding – Hoogspanningsverbinding¨, ¨Leiding – Water¨, ¨Waarde – Archeologie 7¨en ¨Leiding – Riool¨ *Weesp F 2612 en 2614 Enkelbestemming: ¨Verkeer – 2¨ Dubbelbestemming ¨Leiding – Hoogspanningsverbinding¨
  • Ontsluiting van het vastgoed: Percelen grenzen aan de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de provincie Noord-Holland, ter uitvoering van de verplichtingen zoals opgenomen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder van 2012.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: E.J. Boelstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod