Verkocht: Voormalig Missiehuis
Driehuizerkerkweg 123
te Driehuis

Verkocht

Vanaf 15 december 2016 tot en met 3 mei 2017 11:00 uur was het digitale biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Driehuizerkerkweg 123, 1985 HB Driehuis
Huidig gebruik:
Leeg (anti-kraak)
Bestemming:
Maatschappelijk, maar herontwikkelingsproject
Oppervlakte (BVO):
ca. 8.264 m²
Perceelgrootte:
ca. 1.96.16 ha
Bouwjaar:
ca. 1924

Verkocht: voormalig Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg 123 te Driehuis

Dit markante herontwikkelingsobject is verkocht aan Acteum Partnership Operations uit Santpoort-Zuid voor een bedrag van ruim 6 miljoen euro. Deze ontwikkelaar is van plan het complex te herontwikkelen tot woningen met appartementen in het monumentale hoofdgebouw en nieuwbouw op het terrein.
De verkoop heeft plaats gevonden bij openbare inschrijving met voorselectie. De toegelaten partijen zijn door het Rijksvastgoedbedrijf uitgenodigd om een bod uit te brengen. De Staat heeft de mogelijkheid geboden een bod onder voorwaarden in te dienen, maar aanvaardde uitsluitend voorwaarden ten aanzien van het verkrijgen van de financiering en/of ruimtelijke ordeningsaspecten met betrekking tot het object.
Belangrijke data zijn geweest:
• Start verkoop: 15 december 2016
• Bezichtigingsmogelijkheden: 10 januari 2017, 14 februari 2017 en 28 maart 2017
• Indienen aanmelding met bijbehorende documenten: 29 maart 2017 voor 12.00 uur
• Uitbrengen biedingen: 1 mei 2017 voor 11.00 uur
• Gunning: 20 september 2017

Geschiedenis
Het object betreft in oorsprong (1924) een school, internaat en missiehuis. In 1973 neemt de sociaal medische dienst van de marine het gebouw in gebruik tot september 2010.

Ligging en omgeving
Het object ligt aan de zuidwest rand van de kern Driehuis binnen de gemeente Velsen ten zuidoosten van IJmuiden. De kern Driehuis is omsloten door verschillende landschapstypen, zoals het zuidelijk gelegen landelijk gebied, het westelijk gelegen jonge duinengebied (Nationaal Park Zuid-Kennemerland) en de buitenplaatsen aan de noord- en oostzijde. Driehuis bestaat voor een groot deel uit villa-bebouwing. Mede door de ligging is de kern te typeren als een landelijk-dorps woonmilieu. Op het terrein en de directe omgeving is veel groen.

Gemeentelijk monument
Het object betreft meerdere gebouwen en twee bunkers. Het hoofdgebouw met aangebouwde kapel vormen een gemeentelijk monument. Ten noorden van het hoofdgebouw staan achtereenvolgens een legeringsgebouw uit 2000 en een gebouw met werkplaats, garages en kantoren uit 1990. Ten zuiden van het hoofdgebouw staat een personeelsbunker en ten noorden een kleine verbindingsbunker.

Bereikbaarheid
Voor autoverkeer is er een goede ontsluiting naar de randweg Haarlem via de gebiedsontsluitingsweg Van den Vondellaan. Het treinstation op hemelsbreed 350 meter afstand waar 2 maal per uur een trein stopt zowel richting Uitgeest als richting Haarlem is. Daarnaast is op korte afstand een halte voor een snelbuslijn naar het centrum van IJmuiden en Haarlem die vanaf eind 2016 gaat rijden.

Bestemmingsplan en mogelijkheden voor transformatie
In het vigerende bestemmingsplan Driehuis en Velsen Zuid (vastgesteld op 30 oktober 2008) is aan het object de bestemming maatschappelijk toegekend. In een memo van B&W van 6 maart 2012 zijn achtereenvolgens de functies conferentiecentrum in combinatie met hotelfaciliteiten (horecabestemming), een kennisinstelling en woningbouw als wenselijk voor (deze locatie in) Driehuis benoemd. Met de gemeente is ambtelijk vastgelegd welke aanpassingen aan het gemeentelijk monument mogelijk zijn in het kader van transformatie. Deze zijn:
• Het Missiegebouw dient vanaf de Driehuizerkerkweg in zijn hoofdvorm behouden te blijven;
• Het daklandschap van het hoofdgebouw en de kapel dient zoveel mogelijk intact te blijven;
Aan de achterzijde van de hoofdmassa mogen wel extra raamopeningen worden toegevoegd ten behoeve van de bruikbaarheid van de zolderverdieping;
• De eenlaagse zuidelijke vleugel mag gesloopt worden;
Eventueel kan in de uitwerking, als verwijzing naar de oorspronkelijke opzet, de oorspronkelijke buitencontour van deze vleugel benadrukt worden met bijvoorbeeld een pergola;
• Het éénlaagse koppaviljoen met kap van de zuidelijke vleugel dient, indien mogelijk, behouden te blijven;
• Het is mogelijk om de verbinding tussen het hoofdgebouw en de kapel te slopen om zo de kapel los te koppelen van het hoofdgebouw;
• In de gevel van de kapel mogen openingen worden toegevoegd om hiermee de relatie met de omgeving te leggen. Hierbij wordt onder ander gedacht aan een deur richting het Brevierlaantje;
• Aanpassingen aan de gevels ten behoeve van de nieuwe functie, zoals verlagen raamopeningen ten behoeve van deuren c.q. het door glas vervangen van grote geveldelen tussen de bastenen penanten is mogelijk. Aan de achtergevel zijn daarbij meer vrijheden, zoals voor bijvoorbeeld het plaatsen van balkons en/of liften, dan aan de voorzijde;
• Het interieur heeft geen bijzondere waarde en mag geheel aangepast c.q. vernieuwd worden om zo het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (15 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Patrick van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod


Biedboek 10 jaar