Voormalig kantoorgebouw Raad voor de Kinderbescherming
Kennemerstraatweg 21
te Alkmaar

Verkocht

Vanaf 22 januari 2020 tot 2 april 2020 was het digitale biedboek beschikbaar.

0

Objectinformatie

Adres:
Kennemerstraatweg 21, 1814GA Alkmaar
Huidig gebruik:
Leeg (anti-kraak)
Bestemming:
Kantoor. De gemeente wil medewerking verlenen voor een wijziging van de bestemming naar wonen of een combinatie van wonen/kantoor. De uitgangspunten en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in een Nota van Uitgangspunten.
Oppervlakte (BVO):
ca. 2.291 m²
Perceelgrootte:
ca. 2.280 m²
Bouwjaar:
ca. 1900

Voormalig kantoorgebouw Raad voor de Kinderbescherming te Alkmaar

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalig kantoorgebouw Raad voor de Kinderbescherming gelegen aan de Kennemerstraatweg 21 te Alkmaar verkocht voor een bedrag van € 3.010.000,00 middels een openbare inschrijving.

Geschiedenis
Het object betreft in oorsprong een klassiek herenhuis, gebouwd rond 1900. In 1922 is de Staat eigenaar geworden en heeft het object onder andere dienst gedaan als kantoor voor de Belastingdienst en Raad voor de Kinderbescherming. Omstreeks 1981 is er op het perceel aan de achterzijde (prins Hendrikstraat) een vrijstaand tweelaags kantoorgebouw gerealiseerd. In 2002 zijn de 2 panden ingrijpend verbouwd/gemoderniseerd en is er eveneens een moderne uitbreiding gerealiseerd die bestaat uit een eenlaags-deel met patio’s (corridor tussen de 2 bestaande kantoorgebouwen).

Ligging en omgeving
Het object ligt tegen de oude binnenstad van Alkmaar aan, net buiten de singel aan de Zuidwestzijde. De omgeving wordt gedomineerd door historische gebouwen van uiteenlopende schaal en met verschillende functies. Wonen, kantoren en bedrijven, maar ook een school en parkeergarage zijn in de directe omgeving te vinden. Een groot park ligt op ruim 100 meter schuin aan de overzijde van de Kennemerstraatweg. De (Kennemer-)singel is zichtbaar vanaf de voorzijde en ligt 70 meter verderop.

Gemeentelijk monument
Het gebouw is sinds 2000 een gemeentelijk monument. Dit vanwege de rijzige negentiende à twintigste-eeuwse voorgevel met daarachter een veel oudere kern. Op de 1e verdieping is een stijlkamer aanwezig. In 2002 is het pand grondig gerestaureerd.

Bereikbaarheid
Voor autoverkeer is er een goede ontsluiting naar de stadsring Heilooër Tolweg N9 (1 km) en de snelweg A9 (2 km). Het treinstation op hemelsbreed 1,5 kilometer afstand. Daarnaast zijn direct voor het object en aan de overzijde van de weg twee bushaltes. Tegenover het object is op 50 meter afstand een parkeergarage. Te voet is binnen 300 meter het centrum van Alkmaar te bereiken met winkels, horeca en bezienswaardigheden. Op eigen terrein zijn circa 13 à 14 parkeerplaatsen.

Bestemmingsplan en mogelijkheden voor transformatie
Volgens informatie van de gemeente Alkmaar valt het Object onder de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Alkmaar Zuid’, vastgesteld op 4 april 2013. De enkelbestemming voor het gehele perceel luidt: ’Kantoor’. De dubbelbestemming voor een gedeelte van het perceel luidt: ‘Waarde – Archeologie 2’ en voor het overige gedeelte van het perceel:
‘Waarde - Archeologie 3’.

Voor nadere informatie over het vigerend bestemmingsplan wordt verwezen naar de website van de gemeente Alkmaar, te weten Alkmaar.nl en naar de website: Ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente Alkmaar heeft een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden opgesteld. Deze is op 29 november 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden bevat naast concrete eisen en wensen ook aandachtspunten op het terrein van natuur, milieu, verkeer en andere ruimtelijke aspecten. De notitie doet geen bindende uitspraken maar is wel richtinggevend. Voor de herontwikkeling gaat de gemeente Alkmaar uit van de procedure van bestemmingsplanwijziging. Een eventuele functieverandering al dan niet in combinatie met het aanpassen van bebouwing vraagt om herziening van het bestemmingsplan. Deze Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden zal richtinggevend zijn bij verdere planvorming en Wro-procedures in het kader van de herontwikkeling van het Object. Daarnaast moet een (nieuwe) ontwikkeling passen binnen het vigerend beleid van de gemeente Alkmaar. Voor een overzicht van de kosten voor het uitvoeren van een bestemmingsplanwijziging wordt verwezen naar de Verordening leges 2020, deze is te downloaden via de website van de gemeente Alkmaar.

De Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden en het collegebesluit zijn opgenomen als bijlage van het Biedboek.

Verkoopprocedure
Het object werd verkocht via een openbare inschrijving met voorwaardelijke- en onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden en meer informatie over het object vindt u in het Biedboek. Dit Biedboek was digitaal te bestellen voor € 75,- op www.biedboek.nl.

Belangrijke datums
• 22 januari 2020: start openbare verkoop
• 2 april 2020 11.00 uur: uitbrengen biedingen (voorwaardelijk en/of onvoorwaardelijk)
• 2 juli 2020 (in beginsel): gunning

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering (huidige status)

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (25 MB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J.R.F. Grajer
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod