4 percelen grond
Europakade
te Tolkamer

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf maandag 16 oktober 2023 tot maandag 13 november, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

Luchtfoto Lobith & Spijk B 4705, 4706, 4707 en 4232 0

Objectinformatie

Adres:
Europakade, 6916 Tolkamer
Huidig gebruik:
Horeca, waterkering, waterstaatkundige functie, verkeer
Bestemming:
Horeca, waterkering, waterstaatkundige functie, verkeer
Perceelgrootte:
ca. 369 m²

Voornemen tot overeenkomst: kadastrale percelen Lobith en Spijk , sectie B, nummers 4705, 4706, 4707 en 4232

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk maandag 13 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35661 (Verkoop), + betreffende kadastrale omschrijving vernoemen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten met het waterschap Rijn en IJssel voor de volgende vier percelen grond, waarvan drie belast met een recht van erfpacht en één belast met een recht van opstal en gedeeltelijk belast met zakelijk recht artikel 5 lid 3 onder b Belemmeringenwet Privaatrecht, allen gelegen aan/nabij de Europakade te Tolkamer: een perceel grond/waterkering/verkeer, (Lobith en Spijk B 4705), een perceel grond/waterkering/horeca (Lobith en Spijk B 4706), een perceel grond/waterkering/horeca (Lobith en Spijk B 4707) en een perceel grond/waterkering/gemengd (Lobith en Spijk B 4232).

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond, deels belast met erfpacht.
  • Adres: Europakade te Tolkamer
  • Kadastrale aanduiding: Lobith en Spijk B 4705, 4706, 4707 en 4232
  • Perceeloppervlak: 369 m²
  • Vigerende bestemming: Horeca, waterkering, waterstaatkundige functie, verkeer, gemengd
  • Toekomstige planologische bestemming: Horeca, waterkering, waterstaatkundige functie

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met het Waterschap Rijn en IJssel, vanwege het bestaan van een bestuursovereenkomst en het bereiken van vergaande contractuele overeenstemming. De onroerende zaken liggen in de kernzone van het waterschap en zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van publieke taak van het waterschap op deze locatie.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw M. Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod