Perceel grond in verpachte staat
gelegen aan de Lemsterweg 34
te Rutten

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 10 oktober 2023 tot 7 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Lemsterweg 34, 8313 RD Rutten
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 0.41.60 ha

Voornemen tot overeenkomst: perceel grond gelegen aan het adres Lemsterweg 34 te Rutten

"Update 8-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan reguliere pachter zoals hieronder is onderbouwd."

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 7 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35984 (Verkoop), Noordoostpolder F 2160 gedeeltelijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor perceel grond, gelegen aan het adres Lemsterweg 34 te Rutten.

  • Omschrijving type vastgoed: perceel grond in verpachte staat
  • Adres: Lemsterweg 34 te Rutten
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder F 2160 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: ca. 0.41.60 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: perceel is niet gelegen aan de openbare weg en is alleen te bereiken via het erfperceel van verzoeker danwel via het aangrenzende agrarische perceel dat in reguliere pacht is uitgegeven aan de verzoeker

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Gezien het feit dat de verzoeker eigenaar is van het erf met opstallen en reguliere pachter is van het aangrenzende perceel is het Rijksvastgoedbedrijf voornemens deze koopovereenkomst met betrekking tot de erfuitbreiding met hem aan te gaan teneinde hem daarmee in staat te stellen de huidige bedrijfsvoering met betrekking tot de duurzaamheid te continueren danwel verder te ontwikkelen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. J. Krops
E-mailadres: Postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod