Los- en laadplaats te Lienden
Marsdijk 9b
te Lienden

Gegund

Voornemen tot overeenkomst is gesloten op dinsdag 7 november 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Marsdijk 9b, 4033 CC Lienden
Huidig gebruik:
Los- en laadplaats
Bestemming:
Bedrijventerrein
Perceelgrootte:
ca. 0.43.05 ha

Los- en laadplaats te Lienden

Update dinsdag 7 november 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten voor een perceel kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie K, nummer 378 gedeeltelijk met de duur van 20 jaren. Gerekend te zijn ingegaan op 1 april 2023 en eindigend op 31 maart 2043. Aan dit huurrecht is een huurafhankelijk recht van opstal verbonden met dezelfde looptijd en welk recht zal eindigen als het huurrecht eindigt of (tussentijds) wordt beëindigt. Het opstalrecht geeft de opstaller het recht om gedurende het huurrecht in eigendom te hebben, te houden en onderhouden een betonnen vloer t.b.v. los- en laadplaats als onderdeel van een bedrijventerrein.
Andere partijen konden voor dinsdag 7 november 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op kadastraal perceel:
Gemeente Lienden, sectie K, nummer 378 gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt volgens de bestemming bedrijventerrein. Met een specifieke gebruiksbestemming, is het perceel uitsluitend bestemd als een ongebouwde onroerende zaak ten behoeve van het realiseren, hebben, behouden en onderhouden van het uitsluitend gebruik tot hebben en onderhouden van drie geulen en wat kribben betreft tot het uitsluitend gebruik als- los en laadplaats.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst en huurafhankelijk recht van opstal met de beoogde wederpartij. Op deze contracten zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing (Algemene voorwaarden huurovereenkomst ongebouwde onroerende zaken met een huurafhankelijk recht van opstal Rijksvastgoedbedrijf 2022). Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van 20 jaren. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

In de overeenkomsten worden diversen voorwaarden opgenomen t.a.v. het baggeren van of nabij het perceel. Als gevolg van deze voorwaarden is baggeren voor de gebruiker niet (zonder meer) mogelijk. Gelet op de omvang van de voorwaarden zijn deze niet opgenomen in deze publicatie. De voorwaarden kunnen indien gewenst door het Rijksvastgoedbedrijf worden verstrekt aan een belangstellende. Deze belangstellende kan contact opnemen met het Rijksvastgoedbedrijf via de contactgegevens vermeld in deze publicatie.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de huidige gebruiker, tevens de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd. Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (32 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: J. van de Venn
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod