Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 7 november 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Diverse meldingen

Update 7 november 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 7 november 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van km 61,000 in de gemeente Nederweert, kadastraal bekend gemeente Nederweert, sectie AA, nummers 195 en 4544 gedeeltelijk, ten behoeve van een gestuurde boring van PE buizen, zaaknummer 6040448, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond van oefenterrein Havelte West, kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie H, perceelnummer 532 gedeeltelijk, ten behoeve van een sportevenement op 10 februari 2024 tussen 08:00 uur tot 18:00 uur, zaaknummer 6128526, argument 1A: Kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand;

• Een oppervlakte grond ter hoogte van kmr. 11,700 in de gemeente Almelo, kadastraal bekend gemeente Almelo, sectie I, nummer 3132 gedeeltelijk en gemeente Almelo, sectie N, 2603 gedeeltelijk, ten behoeve van het leggen, houden en onderhouden van een mantelbuis inclusief elektrakabels, zaaknummer 6143646, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen langs de rijksweg A1, nabij hmp. 63,7 links en rechts in de gemeente Barneveld, kadastraal bekend gemeente Garderen, sectie C, nummer 788 gedeeltelijk, ten behoeve van het realiseren, behouden en onderhouden van een station. Het leggen en behouden van laag- en middenspanningskabels, zaaknummer 6146891, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen tussen de Britse en Canadese begraafplaats te Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie B, nummer 2469
gedeeltelijk, ten behoeve van een bezoekerscentrum, zaaknummer 1484762, argument 1B: toezegging door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken;

• Een oppervlakte grond gelegen onder de rijksweg N11 nabij hmp. 16,0 ter plaatse van de Spoorlaan in Zwammerdam, kadastraal bekend gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G, nummers 890, 891 en 1050 gedeeltelijk, ten behoeve van het aanbrengen, behouden en onderhouden van een mantelbuis inclusief elektrakabels, zaaknummer 6168191, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond ter hoogte van kmr. 913 tot met 916 bij het Amsterdam-Rijn kanaal, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie C, nummer 8047, gemeente Tiel, sectie D, nummers 7364, 7446, 7644, gemeente Tiel, sectie L, nummer 2326 allen gedeeltelijk met een totale oppervlakte van circa 4.505.5 m2, ten behoeve van het plaatsen van een tijdelijk hekwerk voor werkterreinen HWBP, zaaknummer 5997770, argument 1A: Gebruik met lage tegenprestatie (tot € 1.500,-) en minder dan 1 ha.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 7 november 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod