Perceel Princenhage N 3950 ged. bij Sprundelsebaan 35
te Breda

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 6 oktober 2023 tot 3 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Verkeer
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 308 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Princenhage N 3950 ged., groot ong. 308 m2 bij Sprundelsebaan 35 te Breda

Update 3-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaats vinden aan de aanliggend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 3 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject. Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37531 (Verkoop), Perceel Princenhage N 3950 ged., groot ong. 308 m2 bij Sprundelsebaan 35 te Breda".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het Perceel Princenhage N 3950 ged., groot ong. 308 m2 bij Sprundelsebaan 35 te Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: bedrijfsterrein
  • Kadastrale aanduiding: Princenhage N 3950 ged.
  • Perceeloppervlak: circa 308 m2
  • Vigerende bestemming: Verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer
  • Functie, voormalig rijksgebruik: het perceel is destijds met meer percelen aangekocht in verband met de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de A16 met bijbehorende werken. Dit perceel resteerde na de aanlegwerkzaamheden. Het perceel is in gebruik bij de aangrenzend eigenaar.
  • Ontsluiting van het vastgoed: via de Sprundelsebaan.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aanliggende eigenaar tevens gebruiker van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze oppervlakte gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de Sprundelsebaan. Het totaal wordt al jarenlang als één kavel en als bedrijfsterrein gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod