Zonnepark Hemriksein
Gelegen aan de zuidzijde van rijksweg N 31 ter hoogte van hmp 52.9
te Leeuwarden

Gegund
0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen aan de zuidzijde van rijksweg N 31 ter hoogte van hmp 52.9, 2222 Leeuwarden
Bestemming:
Verkeersbestemming
Perceelgrootte:
ca. 01.10.00 ha

Gegund: Zonnepark Hemriksein

Op 25 november 2016 is bekend gemaakt dat de Provincie Friesland, gemeente Leeuwarden en het Rijksvastgoedbedrijf de zonneparklocatie Hemriksein Leeuwarden hebben gegund aan Ecorus Projects B.V.

De locatie Hemriksein
Het is een perceel grond gelegen in een afslaglus aan de zuidzijde van rijksweg N 31 ter hoogte van hmp 52.9 in de gemeente Leeuwarden. Het perceel is via een openbare procedure middels een recht van opstal uitgegeven voor het oprichten en exploiteren van een zonnepark.

Het betreft een perceel grond van circa 0,8 hectare waarop minimaal 0,4 Mw aan geïnstalleerd vermogen dient te worden gerealiseerd. Er is een omgevingsvergunning verleend op basis van een zuidopstelling. Het is aan de exploitant om de definitieve opstelling te bepalen, met mogelijke consequenties voor de vergunning.

De inschrijvingsprocedure vond plaats in combinatie met een tweetal andere zonneparken en is een samenwerking tussen de provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden en Rijkswaterstaat.

De publicatie van de inschrijving via TenderNed: 22 juli 2016.

Communicatie
Communicatie over het object en de inschrijving heeft plaatsgevonden via de op Tenderned aangegeven wijze.

Toelichting
Het Rijk, de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken samen aan de realisatie van infrastructurele projecten in en rond de stad Leeuwarden. Dit doen zij in het kader van het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Hierbij heeft de programmaorganisatie Leeuwarden Vrij-Baan duurzaamheid hoog in het vaandel. Eén van de ambities van Leeuwarden Vrij-Baan is de realisatie van zonneparken langs de Haak om Leeuwarden en de invalswegen. Uit het onderzoek blijkt dat met de energie die in de zonneparken wordt opgewekt, de Haak om Leeuwarden en de invalswegen (ruimschoots) energieneutraal kunnen worden gemaakt.

Bij de uitvraag is gekozen voor een gezamenlijke uitvraag waarbij de Provincie Friesland als opdrachtgever namens de drie partijen (Provincie Friesland, Gemeente Leeuwarden en het Rijksvastgoedbedrijf) de uitvraag verzorgt via Tenderned.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat met Ecorus Projects B.V. een overeenkomst aan tot het vestigen van een recht van opstal, indien aan alle vereisten van de uitvraag en de overeenkomst is voldaan.
De totale uitvraag betrof een drietal zonneparken. Dit zijn de parken De Zwette en Drachtsterweg en Hemriksein. Hiervan ligt het zonnepark Hemriksein op grond van de Staat.

Positie
Kadastraal: gemeente Huizum K 180 gedeeltelijk
Ten zuiden van N31 hmp 52.9
X: 184751, Y: 575620
Google coördinaten: 53.166529, 5.831919

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Selectiefase
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

TenderNed
Contactpersoon:
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod