Percelen grond
gelegen aan de oostzijde van de spoorlijn en station Lage Zwaluwe
te gemeente Moerdijk en gemeente Drimmelen

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 4 oktober 2023 tot 1 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de oostzijde van de spoorlijn en station Lage Zwaluwe, gemeente Moerdijk en gemeente Drimmelen
Huidig gebruik:
Weg en groen/bossages
Bestemming:
Verkeer (-railverkeer) en agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 10.553 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen bedieningsweg t.b.v. de spoorlijn en groen/bossages in de gemeente Moerdijk en de gemeente Drimmelen

Update 1-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan Prorail.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37480 (Verkoop), Percelen bedieningsweg t.b.v. de spoorlijn en groen/bossages in de gemeente Moerdijk en de gemeente Drimmelen".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor de Percelen bedieningsweg t.b.v. de spoorlijn en groen/bossages in de gemeente Moerdijk en de gemeente Drimmelen.

  • Omschrijving type vastgoed: bedieningsweg t.b.v. de spoorlijn en groen/bossages
  • Kadastrale aanduiding: Hooge en Lage Zwaluwe L 696 en 698 Zevenbergen O 1438 en 2218 ged.
  • Perceeloppervlak: 1.05.53 ha
  • Vigerende bestemming: Verkeer (-railverkeer) en Agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer (-railverkeer) en Agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: via bestaande poort naar de aangrenzende openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Prorail omdat de onroerende zaak zich uitsluitend dient ten behoeve van openbare railinfrastructuur.

De percelen bedieningsweg t.b.v. de spoorlijn en groen/bossages zijn gelegen achter het hekwerk met poort en al in gebruik, beheer en onderhoud bij Prorail.
Het Rijksvastgoedbedrijf meent dat vaststaat althans of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van deze gronden. Op basis daarvan is het Rijksvastgoedbedrijf tot de conclusie gekomen dat voor aankoop alleen Prorail in aanmerking komt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G.J. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod