Perceel grond
gelegen aan de Nieuwe Baan 2
te Breda

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 4 oktober 2023 tot 1 november 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Nieuwe Baan 2, 4825 BP Breda
Huidig gebruik:
Bedrijfsterrein
Bestemming:
Groenvoorzieningen
Perceelgrootte:
ca. 200 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel Breda K 1464 ged., groot ong. 200 m2 bij Nieuwe Bredase Baan 2 te Breda

Update 1-11-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aanliggende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 1 november 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 37479 (Verkoop), Perceel Breda K 1464 ged.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor het Perceel Breda K 1464 ged., groot ong. 200 m2 bij Nieuwe Bredase Baan 2 te Breda.

  • Omschrijving type vastgoed: bedrijfsterrein
  • Kadastrale aanduiding: Breda K 1464 ged.
  • Perceeloppervlak: 200 m2
  • Vigerende bestemming: groenvoorzieningen
  • Toekomstige planologische bestemming: groenvoorzieningen
  • Functie, voormalig rijksgebruik: oever langs de rivier de Mark bij de uitmonding van het Markkanaal. In gebruik bij de aanliggende eigenaar.
  • Ontsluiting van het vastgoed: Geen directe ontsluiting. Via eigendom aangrenzende eigenaar naar de Nieuwe Bredase Baan.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aanliggende eigenaar tevens gebruiker van het perceel omdat deze in onze ogen de enige belanghebbende en gegadigde is voor deze oppervlakte gelegen tussen zijn kavel/eigendom en de rivier de Mark.

Het totaal wordt al jarenlang als één kavel en als bedrijfsterrein gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: De heer G.J. Klerx
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod