3 percelen grond
Veldpapendijk
te Beltrum

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 27 september 2023 tot 26 oktober 2023, 12.00 uur was het mogelijk u uw interesse kenbaar maken.

GIS kaart Eibergen I 1270,1272 en 1273 0

Objectinformatie

Adres:
Veldpapendijk, 7156 Beltrum
Huidig gebruik:
agrarisch/berm/infra
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 350 m²

Voornemen tot overeenkomst: 3 percelen grond (overhoeken) nabij de Veldpapendijk te Beltrum, kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie I, nummers 1270,1272 en 1273

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 26 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34347 (Verkoop), 3 percelen grond, gelegen nabij de Veldpapendijk te Beltrum".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 3 percelen grond (agrarisch/berm/infra), gelegen nabij de Veldpapendijk te Beltrum.

 • Omschrijving type vastgoed: 3 percelen grond (agrarisch/berm/infra)
 • Adres: Veldpapendijk te Beltrum
 • Kadastrale aanduiding: gemeente Eibergen, sectie I, nummers 1270, 1272 en 1273
 • Perceeloppervlak: 350m² (180m² + 140m² + 30m²)
 • Vigerende bestemming: agrarisch/berm/infra
 • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch/berm/infra
 • Functie, voormalig rijksgebruik: agrarisch/berm/infra
 • Ontsluiting van het vastgoed: geen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Berkelland, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur en vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedberijf
Contactpersoon: De heer N. Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod