Perceel grond
nabij de Stuttenveldweg ongenummerd
te Weert

Verkocht

U kunt niet meer reageren. Vanaf 28-09-2023 tot 27-10-2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Stuttenveldweg ongenummerd, Weert
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 225 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond Weert U 357 en 358

Update 27-10-2023: De reactietermijn is verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzend eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 27 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33637 (Verkoop), Perceel Weert U 357 en 358".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor Perceel Weert U 357 en 358 gelegen nabij de Stuttenveldweg ongenummerd te Weert.

  • Omschrijving type vastgoed: agrarisch
  • Adres: Stuttenveldweg ongenummerd
  • Kadastrale aanduiding: Weert U 355
  • Perceeloppervlak: 225 m²
  • Vigerende bestemming: verkeer
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Functie, voormalig rijksgebruik:
  • Ontsluiting van het vastgoed: via aangrenzend perceel

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar, daar deze verkoop niet leidt tot een onlogische verdeling van (particulier) eigendom.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. C. van Hooff
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod