Appartement met berging
Weena 201
te Rotterdam

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Weena 201, 3013 AL Rotterdam
Bestemming:
Wonen
Oppervlakte (BVO):
ca. 122 m²
Bouwjaar:
ca. 1990

Appartement met berging gelegen op de zestiende verdieping in het centrum van Rotterdam

Let op: dit object wordt aangeboden door de Belastingdienst en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vastgoed Veiling.

Op 24 oktober 2023 staat de executieveiling in opdracht van de beslaglegger gepland van het appartement gelegen aan het Weena 201 te Rotterdam.

Omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de zestiende (16e) verdieping met bijbehorende berging op diezelfde verdieping en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend 3013 AL Rotterdam, Weena 201, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4889-A, appartementsindex 13, uitmakende het één/tweeënzeventigste (1/72e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woningen op de veertiende tot en met de éénendertigste verdieping, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, complexaanduiding 4889-A, appartementsindex 2, uitmakende het tweeënzeventig/éénhonderdvierentwintigste (72/124e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het tijdelijk recht van erfpacht, eindigend op zestien oktober tweeduizend zevenentachtig, van een perceel grond, gelegen te Rotterdam en aldaar plaatselijk bekend 3013 AL Rotterdam, Weena 325 tot en met 349 (oneven nummers), 353, 357 tot en met 365 (oneven nummers), 369 en 373, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie S, nummer 4838, groot éénduizend zesenzestig vierkante meter (1.066 m2), met de rechten van de erfpachter op de op dit perceel aangebrachte opstallen, voortvloeiend uit de erfpachtvoorwaarden en de wet, ten aanzien van welk perceel en welk appartementsrecht blijkens de Basisregistratie Kadaster sprake is van een kennisgeving, vordering, bevel of beschikking op grond van de Wet Bodembescherming, welke aantekening ziet op een BUS-Saneringsplan van de locatie Weena Oost te Rotterdam (ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig juli tweeduizend twintig in deel 78649 nummer 13).

Ligging
Het Weena is een straat met veel hoogbouw in het centrum van Rotterdam. Het loopt vanaf het Hofplein voor het Centraal Station langs, en gaat bij de kruising met de Statentunnel en Henegouwerlaan over in de Beukelsdijk. Het maakt deel uit van de stadsroute S100 Centrumring.

Verkoopprocedure
Online executieveiling in opdracht van de beslaglegger, welke verkoop plaatsvindt op dinsdag 24 oktober 2023, bij inzet en afslag vanaf 15:00 uur, via de website van Vastgoed Veiling.

Het uitbrengen van een onderhands bod bij de Notaris is niet mogelijk aangezien het een beslagveiling betreft.

De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op vastgoedveiling.nl.

Belangrijke datums
Veilingdatum: dinsdag 24 oktober 2023 vanaf 15:00 uur.

Voor meer informatie over het object kunt u contact opnemen met Kevin van Asselt van Vastgoed Veiling.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Vastgoed Veiling
Contactpersoon: Kevin van Asselt
Telefoon: 033 – 808 02 62 | 06 30 05 42 92
E-mailadres: k.vanasselt@vastgoedveiling.nl
Website: Vastgoed Veiling

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod