Percelen infrastructuur
nabij Oosterringweg
te Bant

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 27september 2023 tot 25 oktober 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Oosterringweg, 8314 PT Bant
Huidig gebruik:
Infrastructuur
Bestemming:
Wegen
Perceelgrootte:
ca. 2.905 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen infrastructuur Oosterringweg Bant

update 25 oktober 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Noordoostpolder.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 25 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake (Verkoop), ‘percelen Oosterringweg Bant, projectnummer 35321’.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een drietal percelen infrastructuur/oprit met de gemeente Noordoostpolder:

  • Omschrijving type vastgoed: percelen gemeentelijke infrastructuur.
  • Adres: Oosterringweg nabij nummers 65 1, 65 en 67 Bant (percelen Noordoostpolder G 1375 en 2061) en gelegen op de kruising Oosterringweg naar Friesepad (perceel Noordoostpolder G 1738)
  • Kadastrale aanduiding: Noordoostpolder, sectie G, nummer 1375 (920 m2) Noordoostpolder, sectie G, nummer 2061 (1.440 m2) Noordoostpolder, sectie G, nummer 1738 (545 m2)
  • Vigerende bestemming: Wegen
  • Toekomstige planologische bestemming: Wegen.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: infrastructuur.
  • Ontsluiting van het vastgoed: openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de gemeente Noordoostpolder, omdat de onroerende zaken zich uitsluitend lenen om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mandy Stots
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod