7 kavels gelegen in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Friesland - kavel 2, gelegen aan de
Verlengde Scheidingsweg
te Haulerwijk

Pacht

De inschrijving is gesloten op 6 november 2023.

Bestel het biedboek
0

Objectinformatie

Adres:
Verlengde Scheidingsweg, Haulerwijk
Huidig gebruik:
Grasland
Bestemming:
Agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 4.81.00 ha

Geliberaliseerde pacht in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Friesland

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt 7 kavels in geliberaliseerde pacht aan. De kavels zijn gelegen in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Friesland. In totaal gaat het om circa 80 hectare met de bestemming agrarisch en agrarisch met waarden.

Omschrijving kavel 2
Kavel 2 is gelegen aan de Verlengde Scheidingsweg te Haulerwijk. De kavel is circa 4.81.00 hectare groot.
De periode betreft 5 jaar en 10 maanden.

De bij deze kavel behorende informatie en de details van de openbare inschrijving vindt u in het biedboek.

Bestemming en gebruik
De kavel mag uitsluitend worden gebruikt als grasland.

Duurzaamheidscertificaat
Indien u een bieding doet met het duurzaamheidscertificaat On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt dan dient u er rekening mee te houden dat de kavel uitsluitend beteeld mag worden met gewassen die gecertificeerd zijn met het On the Way to PlanetProof grondgebonden teelt-certificaat. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld rustgewassen. Bij het betelen van alle gecertificeerde (rust)gewassen dient de pachter zich voorts te allen tijde te houden aan het voorgeschreven bouwplan en roulatieverhouding.
Tevens moet u aan de Staat jaarlijks voor 1 november de nodige bewijsstukken overleggen, om aan te tonen dat het verpachte gebruikt is volgens de bij de bieding opgegeven duurzaamheidscertificering.

Proces
De biedingen op de afzonderlijke kavels kunnen tot maandag 6 november 11:59 uur ’s ochtends online worden ingediend via biedboek.nl. De gunning zal in beginsel uiterlijk op 11 december 2023 plaatsvinden.

Let op: correspondentie vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Daarnaast dient de Bieder te beschikken over een geldig relatienummer bij RVO. Meer informatie over het proces is opgenomen in het biedboek.

Over ieder pachtjaar is de volledige pachtprijs en 50% van de watersysteemheffing verschuldigd, ook indien een pachtjaar korter of langer is dan twaalf (12) maanden.

Tot uiterlijk woensdag 1 november 2023, 11.59 uur ’s ochtends, kunnen vragen worden ingediend met betrekking tot het biedboek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf, Sectie Agrarisch Gebruik
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.OIOverigNederland@rijksoverheid.nl

Aangeboden objecten

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod