Percelen grond in verpachte staat
gelegen aan de Overdiepsekade (ongenummerd)
te Sprang-Capelle

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 19 september 2023 tot 17 oktober 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Overdiepsekade (ongenummerd), Sprang-Capelle
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 7.41.74 ha

Percelen Overdiepsekade (ongenummerd) te Sprang-Capelle

Update 19-10-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan koopgerechtigde (pachter).

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 17 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 35986 (Verkoop), Capelle N 873 en 875 gedeeltelijk".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor percelen grond, gelegen aan het adres Overdiepsekade (ongenummerd) te Sprang-Capelle.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond in verpachte staat
  • Adres: Overdiepsekade (ongenummerd) te Sprang-Capelle
  • Kadastrale aanduiding: Capelle N 873 en 875 gedeeltelijk
  • Perceeloppervlak: totaal ca. 7.41.74 ha
  • Vigerende bestemming: agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: niet ontsloten aan de openbare weg

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens een koopovereenkomst met de beoogde partij aan te gaan om een recht van koop van de beoogde partij met betrekking tot het hier vermelde percelen gestand te doen. Voor vermelde percelen heeft uitsluitend deze partij/kandidaat-koper een kooprecht verkregen. Het kooprecht voor deze percelen heeft kandidaat-koper verkregen vanuit project “Ruimte voor de Rivier, Ontpoldering, Overdiepse Polder”. Alleen de kandidaat-koper komt derhalve als serieuze gegadigde in aanmerking voor de aankoop. De Staat is gebonden aan het overeengekomen kooprecht met de kandidaat-koper.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. L.H. Verhoeven
E-mailadres: Postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod