Percelen grond belast met recht van erfpacht
Westkade 1
te Sas van Gent

Niet gegund

Het digitale biedboek was beschikbaar van maandag 4 december 2023 tot en met maandag 19 februari 2024, 11.00 uur.

0

Objectinformatie

Adres:
Westkade 1, 4551 BV Sas van Gent
Huidig gebruik:
In erfpacht uitgegeven oppervlakte met expeditie kantoor
Bestemming:
Gemengd - kantoor
Perceelgrootte:
ca. 710 m²

Percelen grond belast met het recht van erfpacht

De percelen worden verkocht via openbare inschrijving zonder voorselectie.

Omschrijving
Het betreft drie (3) percelen grond met opstal (kantoor). De percelen zijn in eigendom van de Staat en in erfpacht uitgegeven tot en met 31-03-2028. Op deze locatie staat een expeditiekantoor, gesticht door en in eigendom van de erfpachter. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie C, nummers 4484, 4485 en 4993. Respectievelijk 1, 423 en 286 m2, samen groot 710 m2.

Ligging
De percelen grond zijn gelegen aan de Westkade 1 te Sas van Gent, aan de doorgaande weg nabij de Belgische grens en het kanaal van Gent naar Terneuzen. Aan de achterzijde ligt een spoorlijn ten behoeve van goederenvervoer en transport en een aantal percelen met woningen(Belgi├ź). Op de percelen is beperkte parkeergelegenheid.

Mogelijkheden en bestemming
Volgens informatie van de gemeente Terneuzen is de bestemming van de grond beschreven onder het bestemmingsplan “Sas van Gent”, vastgesteld door de gemeenteraad op 24-05-2012. Volgens dit vigerende bestemmingsplan is de bestemming van het object “Gemengd - 3 ” zonder functieaanduidingen. Op de locatie staat een expeditie kantoor. Een voortgezet gebruik als kantoor is het meest voor de hand liggend. Er is een besluit m.b.t. bodemverontreiniging. De bodem is verontreinigd maar de sanering van de verontreiniging is niet-spoed eisend. Voor het huidige gebruik is geen sprake van humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.

Verkoopprocedure
De percelen worden verkocht via open inschrijving zonder voorselectie met voorwaardelijke en onvoorwaardelijke biedingen. Een uitgebreide omschrijving van de verkoopprocedure en -voorwaarden vindt u in het biedboek. Dit kunt u kosteloos bestellen via deze pagina. Na vrijgave van het biedboek is deze beschikbaar op uw persoonlijke pagina.

Belangrijke datums
Vanaf maandag 4 december 2023: biedboek bestellen
Uiterlijk maandag 19 februari 2024 11.00 uur: uitbrengen biedingen
Uiterlijk maandag 4 maart 2024: beoogde gunning

Vragen kunt u stellen via biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase (huidige status)
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (521 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevr. L. Romein
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod