Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur
gelegen in de Wieringerhoek
te IJsselmeer

Marktconsultatie

Aanmeldingen Marktverkenning Zon op Water Wieringerhoek t/m 17 november

Wieringerhoek IJsselmeer 0

Objectinformatie

Adres:
gelegen in de Wieringerhoek, Noord-Holland IJsselmeer
Perceelgrootte:
ca. 3895 ha

Zon en natuur in de Wieringerhoek van het IJsselmeer

In de RES-NHN is de Wieringerhoek benoemd als zoekgebied voor een zon-op-water project, waarin tevens een meerwaarde wordt geleverd aan de doelstellingen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), natuur en recreatie. Het idee van een zon-op-water project op deze locatie komt voort uit het Buitendijks Plan, vernoemd naar aanjager van het plan, Kor Buitendijk. De RES-NHN heeft zich voorgenomen dit plan tot uitvoering te brengen, in samenwerking met het Rijk. Daartoe heeft de RES-NHN in 2022 een aanvraag ingediend bij het Rijk om de Wieringerhoek te laten opnemen in het OER-programma.

Het zoekgebied van het project beslaat circa 4.000 ha. van het IJsselmeer gebied. Het IJsselmeergebied heeft vele belangrijke functies, zoals (drink)watervoorziening, en waterberging recreatie, natuurfuncties voor vissen en vogels, visserij, transport en is het onderdeel van het leef- woonklimaat van inwoners en bedrijven in het gebied. Een zon-op-water project van deze omvang zal invloed uitoefenen op deze functies. Om die reden wil het Rijk goed onderzoeken wat de gevolgen van een zon-op-water project kunnen zijn op al deze aspecten.

Verder is het Rijk gehouden om gebruiksrechten op Rijksgrond openbaar aan te bieden aan alle gegadigden, om zo partijen een gelijke kans te geven op het realiseren van het project. Dit doet het Rijksvastgoedbedrijf middels biedboek.nl, waarin op basis van objectieve criteria de partij wordt geselecteerd die het beste in staat is om invulling te geven aan het project.

Deze twee redenen bewegen het Rijk ertoe om een marktverkenning te organiseren, en met partijen in gesprek te gaan over de kansen, risico’s en obstakels van een zon-op-water project in de Wieringerhoek. In dit gesprek bespreken we graag met ge├»nteresseerde marktpartijen de uitgangspunten zoals geformuleerd in de eerste fase van de verkenning, om een beeld te krijgen van de manier waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Daarnaast spreken we graag over de wijze waarop de zon-op-water project een meerwaarde kan leveren aan de PAGW-doelstellingen, aan de stand van de natuur en ecologie en aan recreatie.

In het Marktverkenningsdocument en Bijlage 1 en 2 is meer informatie te vinden over het project, deze marktverkenning en de manier om input te leveren. De documenten zijn te downloaden via de button op deze site.

Belangrijke datums
17 november: uiterste datum aanmelden interesse
1 december: vragen aan het projectteam
half december: bijeenkomsten marktverkenning
29 december: antwoorden van het projectteam
26 januari: indienen schriftelijke vragenronde
1 maart: publiceren verslag

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (603 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Hernieuwbare energie en projecten
Contactpersoon: dhr. Helfrich
E-mailadres: Postbus.RVB.Wieringerhoek@Rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod