Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 24 oktober 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 24 oktober 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 24 oktober 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen aan de Visbankweg/Valkenvoortweg 11 te Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie K, nummer 624 gedeeltelijk, voor HDD boringen ten behoeve van de aanleg van acht mantelbuizen voor kabels ter kruising van een a-watergang en twee regionale waterkeringen, zaaknummer 6147107, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen aan de aan de Hemelenweg 190 te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie W, nummer 380 gedeeltelijk ten behoeve van het parkeren naast wegrestaurant De Lichtmis, zaaknummer 1476522, argument 1A: kleine oppervlakte en lage tegenprestatie.

• Een oppervlakte grond gelegen aan de Slachthuisweg te Hoek van Holland, kadastraal bekend gemeente Hoek van Holland, sectie C, nummer 379 gedeeltelijk ten behoeve van parkeren c.q. uitbreiden van het terminalterrein, zaaknummer 1484469, argument 1E: Actueel kader uitgifteproces van de afdeling Verhuur.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 24 oktober 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod