Perceel grond gelegen
nabij Zijdeweg 58
te Wassenaar

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 12 september 2023 tot 10 oktober 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij Zijdeweg 58, Wassenaar
Huidig gebruik:
Haag
Bestemming:
Verkeer - 2, Waarde - Archeologie 4, Waarde – Cultuurhistorie, Waterstaat – Waterkering en Leiding - Water.
Perceelgrootte:
ca. 150 m²

Voornemen tot overeenkomst: Perceel grond gelegen nabij Zijdeweg 58 te Wassenaar

Update 10 oktober 2023: reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de aangrenzende eigenaar.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 10 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer O.00005131 (Verkoop), Perceel grond gelegen nabij Zijdeweg 58 te Wassenaar S3".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond gelegen nabij Zijdeweg 58 te Wassenaar.

  • Omschrijving type vastgoed: grond.
  • Adres: nabij Zijdeweg 58 te Wassenaar.
  • Kadastrale aanduiding: Wassenaar D 2988.
  • Perceeloppervlak: 150 m2.
  • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): n.v.t.
  • Vigerende bestemming: Verkeer - 2, Waarde- Archeologie 4, Waarde – Cultuurhistorie, Waterstaat – Waterkering en Leiding -Water.
  • Toekomstige planologische bestemming: Verkeer - 2, Waarde- Archeologie 4, Waarde – Cultuurhistorie, Waterstaat – Waterkering en Leiding -Water.
  • Functie, voormalig rijksgebruik: n.v.t.
  • Ontsluiting van het vastgoed: het perceel is in gebruik door de aangrenzende eigenaar als haag.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzende eigenaar, omdat het perceel in gebruik is bij de aangrenzend eigenaar. Bovendien is het perceel door zijn vorm moeilijk openbaar te verkopen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P.N. van Riel
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod