Perceel (natuur)grond, gelegen nabij de Westerschelde tunnel
te Borsele

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 8 september 2023 tot 6 oktober 2023 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Natuur
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 517 m²

Voornemen tot overeenkomst: perceel (natuur)grond te Borsele

Update 09-10-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 6 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer o.11630 Verkoop grond te Borsele".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel (natuur)grond gelegen te Borsele, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie E, nummer 1053.

 • Omschrijving type vastgoed: grond
 • Adres: gelegen langs de Westerscheldetunnel weg (N62)
 • Kadastrale aanduiding: Borsele, sectie E, nummer 1053
 • Perceeloppervlak: 517 m2
 • Vloeroppervlak (BVO VVO GBO): tekst invoegen (alleen van toepassing indien bekend)
 • Vigerende bestemming: Enkelbestemming natuur
 • Toekomstige planologische bestemming: nvt
 • Functie, voormalig rijksgebruik: tekst invoegen (alleen van toepassing indien bekend)
 • Ontsluiting van het vastgoed: nvt

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens de koopovereenkomst aan te gaan met de eigenaar van het aangrenzende perceel vanwege het feit dat het perceel onderdeel uitmaakt van de naastgelegen kavel natuurgrond.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Status procedure

 •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
 •  Aanvraag biedboek
 •  Biedingsfase
 •  Gunningsfase
 •  Overeenkomst
 •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mevrouw L. Romein
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl
Website: Rijksvastgoedbedrijf

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod