Perceel weiland
gelegen aan de Oudebosweg 5
te Dronten

Voornemen tot overeenkomst

Vanaf 6 september 2023 tot 5 oktober 2023, 12.00 uur kunt u uw interesse kenbaar maken.

0

Objectinformatie

Adres:
gelegen aan de Oudebosweg 5, 8251 RC Dronten
Huidig gebruik:
agrarisch
Bestemming:
agrarisch
Perceelgrootte:
ca. 02.34.68 ha

Perceel weiland gelegen aan de Oudebosweg 5 te Dronten

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 5 oktober 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 36280 (Verkoop), Grond Oudebosweg t.b.v. paardenwei.”

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor een perceel grond, gelegen aan de Oudebosweg 5 te Dronten.

  • Adres: aan de Oudebosweg 5 te Dronten
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Dronten sectie C, nummer 1416
  • Perceeloppervlak: 02.34.68 ha.
  • Vigerende bestemming: Agrarisch
  • Toekomstige planologische bestemming: Agrarisch
  • Ontsluiting van het vastgoed: via Oudebosweg 5, niet zelfstandig ontsloten aan de openbare weg.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met de aangrenzend eigenaar, vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen en in verband met toezeggingen gedaan in het verleden waardoor een kooprecht is ontstaan.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: P. Rigter
E-mailadres: postbus.rvb.verkoopenruilingen@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod