Objectinformatie:

Adres:Lunettestraat 3, 7204 NK Zutphen
Huidig gebruik:Gevangenis (grotendeels gesloopt), voormalige dienstwoningen en directeurswoning
Perceelgrootte: 1.23.00 ha

Openbare inschrijving gesloten: unieke ontwikkellocatie 'Lunette-eiland' te Zutphen

Ontwikkellocatie ‘Lunette-eiland’: het terrein van de voormalige jeugdgevangenis aan de Lunettestraat in Zutphen.

Ligging en bereikbaarheid
De ontwikkellocatie Lunette-eiland ligt in het Waterkwartier in de kern van Zutphen, ongeveer 1 kilometer ten zuidoosten van het oude stadscentrum, naast de nieuwbouwlocaties ‘Lunettentuin’ en ‘Hart van de Wijk’.

Objectomschrijving
Op de locatie stond tot voor kort de voormalige jeugdgevangenis, die in de periode 1882-1883 is gebouwd als strafgevangenis. Bij de aanleg van de grachten om het gevangeniscomplex, die nog aanwezig zijn, is gebruik gemaakt van oude vestinggrachten. In 2008 vond de definitieve sluiting van de jeugdgevangenis plaats.

In 2017 is het grootste gedeelte van de voormalige jeugdgevangenis gesloopt. Een deel van de aanwezige bebouwing (het bureelgebouw en de aansluitende gebouwvleugel) is blijven bestaan. Dat geldt ook voor de voormalige directeurswoning en de vijf voormalige dienstwoningen. De voornoemde gebouwen en gebouwdelen maken onderdeel uit van het te verkopen object, waarbij de woningen Lunettestraat 7, 9 en 11 in verhuurde staat zullen worden verkocht en samen met de woningen Lunettestraat 5 en 13 moeten worden behouden. Ook het bureelgebouw moet worden behouden. De voormalige directeurswoning aan de Lunettestraat 1 mag na verkoop worden behouden of gesloopt, evenals de voornoemde aan het bureelgebouw aansluitende gebouwvleugel.

Ontwikkelmogelijkheden
Op de locaties van de gesloopte bouwdelen van de gevangenis mogen maximaal 20 woningen in de vrije sector worden gebouwd.

Verkoopprocedure
Het object wordt verkocht via een openbare inschrijving zonder voorselectie waarbij alleen onvoorwaardelijke biedingen zijn toegestaan.

Planning verkoopprocedure:
• Start verkoop: 24 april 2018
• Uitbrengen van biedingen: 22 juni 2018, 10:00 uur
• In beginsel uiterlijk op 3 augustus 2018 gunning

Vragen kunt u schriftelijk stellen via biedboek@rijksoverheid.nl

Status procedure

  
  •  Bekendmaking/publicatie
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Koopovereenkomst (huidige status)
  •  Levering
Bekijk locatie in Google Maps


Contactgegevens

    
Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Dhr. C.G.A.M. Meereboer
Telefoon: 06 15 00 60 58
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl