Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse locaties

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 3 oktober 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Diverse overeenkomsten
Bestemming:
Diverse bestemmingen

Meldingen

Update 3 oktober 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 3 oktober 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen langs Rijksweg A5 ten hoogte van hmp 4,1, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AK, nummers 2745, 225 en 2750 allen gedeeltelijk, ten behoeve van het leggen van midden spanningskabels, zaaknummer 5914286, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond langs de A9 ten hoogte van hmp 6,9, kadastraal bekend gemeente Weesperkaspel, sectie N, nummer 444 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van een trafohuisje, zaaknummer 6040258, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen langs Rijksweg N59 tussen km. 18,1 en km 18,5, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie F, nummer 562 gedeeltelijk, ten behoeve van het leggen van laagspanningskabel, zaaknummer 6040375, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen aan de linkeroever van de Lek ter hoogte van kmr. 962.315 in de gemeente Vijfheerenlanden, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie F, nummer 562 gedeeltelijk, ten behoeve van het afmeren van een koppelponton, de ponton is op 19 augustus 2023 geplaatst en wordt op 11 september 2023 verwijdert, zaaknummer 6076277, argument 1A kortdurend gebruik kleine financiële en fysieke omvang.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 3 oktober 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod