2 percelen grond
Vordenseweg
te Ruurlo

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren. Vanaf 31 augustus 2023 tot 28 september 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Vordenseweg, 7261 Ruurlo
Huidig gebruik:
Bos
Bestemming:
Bos
Perceelgrootte:
ca. 2.245 m²

Voornemen tot overeenkomst: 2 percelen grond kadastraal bekend gemeente Ruurlo, sectie H, nummers 1267 en 1268

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk * 28 september 2023 om 12.00 uur* (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 34335 (Verkoop), 2 percelen grond Ruurlo H 1267 en 1268".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor 2 percelen grond gelegen aan de Vordenseweg te Ruurlo.

  • Omschrijving type vastgoed: 2 percelen grond (natuurterrein/bos)
  • Adres: Vordenseweg te Ruurlo
  • Kadastrale aanduiding: gemeente Ruurlo, Sectie H, nummers 1267 en 1268
  • Perceeloppervlak: 2.245 m²
  • Vigerende bestemming: bos
  • Toekomstige planologische bestemming: bos
  • Functie, voormalig rijksgebruik: bos
  • Ontsluiting van het vastgoed: geen

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer (de aangrenzend eigenaar), omdat Staatsbosbeheer deze gronden nodig heeft voor de uitvoering van bij/krachtens wet gevorderd bestuur en vanwege het ontbreken van ontsluitingswegen.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Niels Klijnstra
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod