Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 26 september 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 26 september 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 26 september 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen langs Rijksweg A4 nabij hmp 2,2 in gemeente Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten Noord-Holland, sectie F, nummer 3257 gedeeltelijk ten behoeve van Gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen, zaaknummer 5914627, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen langs tunnelbak A12, ter hoogte van hmp 27,4 gemeente Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie G, nummer 2960 gedeeltelijk ten behoeve van het verwijderen, leggen en onderhouden van een nieuwe drinkwaterleiding, zaaknummer 6040234, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen aan de Neder-Rijn tussen km. 882,700 en km 883,400 in de gemeente Arnhem, kadastraal bekend gemeente Lent, sectie B, nummers 899 en 1475 gedeeltelijk ten behoeve van het afsteken van lichtkogels op het evenement Bridge to Liberation op 15 september 2023 van 20:30 uur tot 22:30 uur, zaaknummer 5199776, argument 1A: kortdurend gebruik en gebruik van een kleine oppervlakte;

• Een oppervlakte grond gelegen aan de linkerzijde van de Waal ter hoogte van km 883.605 in de gemeente Nijmegen, kadastraal bekend gemeente Lent, sectie B, nummer 1476 gedeeltelijk ten behoeve van het afsteken van vuurwerk op 30 september 2023 van 21:30 uur tot 22:00 uur, zaaknummer 6086297, argument 1A: kortdurend gebruik en gebruik van een kleine oppervlakte.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 26 september 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod