Verlenging erfpacht van het terrein bij het Afleidingskanaal en het Verbindingskanaal in het Bosscherveld te Maastricht
Gelegen in de nabijheid van de Bosscherweg 97
te Maastricht

Gegund

Voornemen tot verlenging overeenkomst, procedure gesloten op dinsdag 19 september 2023, 12:00 uur

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Adres:
Gelegen in de nabijheid van de Bosscherweg 97, 6219 NE Maastricht
Huidig gebruik:
Scheepsreparatiewerkplaats/industrie
Bestemming:
bedrijf
Perceelgrootte:
ca. 1.16.70 ha

Verlenging erfpacht van het terrein bij het Afleidingskanaal en het Verbindingskanaal te Maastricht.

**Update 19 september 2023: Bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Er zijn geen bezwaren ingediend. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartij.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om de bestaande erfpacht van het terrein bij het Afleidingskanaal en het Verbindingskanaal in het Bosscherveld te Maastricht met 30 jaar te verlengen, tot en met 30 september 2051.

Andere partijen konden voor dinsdag 19 september 2023, 12:00 uur bezwaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf tegen de verlenging van de erfpacht op het bovengenoemde perceel.
Er hebben zich geen bezwaarmakers gemeld.

Locatie
De locatie is gelegen op het kadastraal perceel:
gemeente Vroenhoven, sectie A, nummer 2758, groot 1.16.70 ha gedeeltelijk.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als scheepsreparatiewerkplaats/industrie.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie zet het Rijksvastgoedbedrijf de bestaande erfpachtovereenkomst voort met de beoogde wederpartij die zittende erfpachter is, onder de bestaande (bijzondere en algemene) voorwaarden van het erfpachtrecht.
Het gaat hierbij om een verlenging met een beoogde looptijd tot en met 30 september 2051. Het Rijksvastgoedbedrijf kan via de afgesproken momenten van canonherziening een marktconforme tegenprestatie in rekening (blijven) brengen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: J. Frishert
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod