Fietspad met grondlichaam
nabij de Kanaaldijk-West, natuurverbinding Nigtevecht
te Abcoude

Verkocht

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 15 augustus 2023 tot 12 september 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
nabij de Kanaaldijk-West, natuurverbinding Nigtevecht, 1391 HT Abcoude
Bestemming:
Natuur met de functieaanduiding brug en deels bestemming waterstaat-waterkering.
Perceelgrootte:
ca. 6.260 m²

Voornemen tot overeenkomst: Drietal percelen natuurverbinding nabij de Kanaaldijk-West, natuurverbinding Nigtevecht

Update 12 september 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente De Ronde Venen.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk datum 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 32493 (Verkoop), Fietspad met grondlichaam nabij de Kanaaldijk-West, natuurverbinding Nigtevecht ".

Het voornemen tot overeenkomst met betrekking tot het fietspad is al eerder gepubliceerd. Abusievelijk is het grondlichaam hierin niet opgenomen. Vandaar dat dit voornemen inclusief het genoemde grondlichaam opnieuw wordt gepubliceerd.

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor Fietspad met grondlichaam nabij de Kanaaldijk-West, natuurverbinding Nigtevecht.

  • Omschrijving type vastgoed: fietspad en grondlichaam
  • Adres: nabij Kanaaldijk-West
  • Kadastrale aanduiding: (voorlopig) G 602, 604 en 606
  • Perceeloppervlak: 6.260
  • Vigerende bestemming: Natuur
  • Toekomstige planologische bestemming: natuur/verkeer
  • Ontsluiting van het vastgoed: de percelen zijn via de openbare weg, de fietsbrug Abcoude-Nigtevecht en het fietspad te bereiken.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze koopovereenkomst aan te gaan met gemeente De Ronde Venen in verband met de uitvoering van een gesloten samenwerkingsovereenkomst, omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur, waarvan gemeente de wegbeheerder is.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Guy Hameleers
E-mailadres: biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod