Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

Meldingenlijst sluit op dinsdag 12 september 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 12 september 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 12 september 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomsten voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen nabij de Hormuz- straat 49, Maasvlakte Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AM, nummer 970 gedeeltelijk, zaaknummer 5914189, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen onder Rijksweg A17 t.h.v. km. 2,36 in de gemeente Moerdijk, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummer 332 gedeeltelijk, zaaknummer 5914273, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen onder Rijksweg 28 bij km 161,5, nabij Beilen, kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie R, nummer 4369 gedeeltelijk, zaaknummer 5914300, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen;

• Een oppervlakte grond gelegen bij verzorgingsplaats Oeijenbraak, li zijde Rijksweg 67, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie U, nummer 547 gedeeltelijk, zaaknummer 5914327, argument 1D: gronduitgifte voor het leggen van Kabels en Leidingen.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 12 september 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod