Percelen grond
Langs de Rijksstraatweg (N99)
te Westerland en Hippolytushoef

Voornemen tot overeenkomst

U kunt niet meer reageren.
Vanaf 15 augustus 2023 tot 12 september 2023, 12.00 uur was het mogelijk uw interesse kenbaar te maken.

0

Objectinformatie

Adres:
Langs de Rijksstraatweg (N99), Westerland en Hippolytushoef
Huidig gebruik:
Infra
Bestemming:
Deels ‘Verkeer’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch met waarden’
Perceelgrootte:
ca. 12.599 m²

Voornemen tot overeenkomst: Percelen grond (ruiling N99) te Westerland en Hippolytushoef

Update 12-09-2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er heeft zich geen andere gegadigde gemeld. Verkoop zal plaatsvinden aan de gemeente Hollands Kroon.

Algemene informatie
Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt/ruilt overtollige onroerende zaken op basis van een openbare transparante procedure en tegen marktconforme prijzen. Niettemin kan het Rijksvastgoedbedrijf besluiten om van een openbare verkoop af te zien als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Als het Rijksvastgoedbedrijf het voornemen heeft een overtollige onroerende zaak aan een specifieke partij te verkopen/ruilen dan wordt dit voornemen hieronder gepubliceerd. Het RVB geeft hierbij aan waarom er één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van de onroerende zaak. Bent u van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de aankoop van de onroerende zaak omdat u interesse heeft in de aankoop van de onroerende zaak en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk 12 september 2023 om 12.00 uur (20 werkdagen na publicatiedatum) aan het Rijksvastgoedbedrijf kenbaar maken. In dat geval onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf of de verkoop alsnog op basis van een openbare verkoopprocedure dient plaats te vinden. U ontvangt binnen twee weken na sluiting reactietermijn schriftelijk bericht van het Rijksvastgoedbedrijf over de beslissing en het vervolgtraject.

Het kenbaar maken van interesse doet u door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl, onder vermelding van "Interesse inzake projectnummer 33891 (Verkoop/ruiling), Percelen grond ruiling N99 Wieringen gemeente Hollands Kroon".

Vastgoedinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om een ruilovereenkomst te sluiten voor de percelen grond en verder toebehoren gelegen langs de Rijksstraatweg (N99), gemeente Hollands Kroon.

  • Omschrijving type vastgoed: percelen grond met infra en berm.
  • Adres: langs de Rijksstraatweg (N99), gemeente Hollands Kroon.
  • Kadastrale aanduiding: kadastraal bekend gemeente Wieringen: sectie I, nummer 595, groot 3.185 m²; sectie I, nummer 1322, groot 976 m²; sectie I, nummer 1320, groot 85 m²; sectie I, nummer 1317, groot 42 m²; sectie I, nummer 400, groot 785 m² ; sectie I, nummer 1311, groot 518 m²; sectie I, nummer 1315, groot 36 m²; sectie I, nummer 1313, groot 836 m²; sectie I, nummer 1309, groot 749 m²; sectie C, nummer 7078, groot 324 m² ; sectie C, nummer 7075, groot 2.118 m²; sectie H, nummer 470, groot 994 m²; sectie H, nummer 245, groot 350 m²; sectie C, nummer 7031, groot 127 m²; sectie F, nummer 2319, groot 78 m²; sectie C, nummer 7033, groot 324 m²; sectie C, nummer 7035, groot 133 m²; sectie F, nummer 2327, groot 294 m²; sectie H, nummer 468, groot 645 m².
  • Perceeloppervlak (verkoopdeel): ca 12.599 m².
  • Vigerende bestemming: deels ‘Verkeer’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch met waarden’.
  • Toekomstige planologische bestemming: deels ‘Verkeer’, deels ‘Groen’, deels ‘Agrarisch met waarden’.
  • Functie/voormalig rijksgebruik: weg, berm en fietspad. Dit is tevens het toekomstige gebruik.

Toelichting onderhandse verkoop
De Hoge Raad stelt dat de overheid moet motiveren waarom er maar één gegadigde partij in aanmerking komt voor de koop van het vastgoed.

Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze ruilovereenkomst aan te gaan met de gemeente omdat de onroerende zaak zich uitsluitend leent om ingezet te worden ten behoeve van openbare infrastructuur. De gronden zijn voor de gemeente Hollands Kroon noodzakelijk ten behoeve van de verbetering van de N99.

Meer informatie
Heeft u vragen dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar biedboek@rijksoverheid.nl.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf
Contactpersoon: Mw. S.M.M. Verbeek
E-mailadres: Biedboek@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod