Voormalig boerderijcomplex “Landvreugd”
Sweelincksingel 3, 5 en 7
te Schiedam

Te koop
0

Objectinformatie

Adres:
Sweelincksingel 3, 5 en 7, 3122 AL Schiedam
Huidig gebruik:
Tijdelijk bruikleen/leegstandbeheer
Bestemming:
Maatschappelijk
Oppervlakte (BVO):
ca. 1.241 m²
Perceelgrootte:
ca. 9.600 m²
Bouwjaar:
ca. 1905

Voormalig boerderijcomplex “Landvreugd”

Let op: dit object wordt aangeboden door gemeente Schiedam en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende makelaar.

Omschrijving
Boerderij Landvreugd bestaat uit een complex van drie panden te weten: het koetshuis (huisnummer 3) dat grotendeels door brand is verwoest en moet worden herbouwd/gerestaureerd, het voorhuis (huisnummer 5) en het stalgedeelte (de boerderij op huisnummer 7) met bijbehorende grond. De boerderij is gebouwd rond 1905 en is aangewezen als gemeentelijk monument (nummer 332), heeft een L-vormige plattegrond met een samengesteld zadeldak voorzien van gesmoorde tuiles-du-nordpannen; de kap van het woonhuisdeel ligt hoger dan die van het stalgedeelte. De bouwstijl is eclectisch, met stijlverwijzingen naar neo- renaissance en chaletstijl. Langs de Sweelincksingel wordt het complex afgesloten door een smeedijzeren poort. Ten oosten van het complex bevindt zich een kleine boomgaard. Het kadastrale perceel beslaat ca. 9.600 m². De bestemming is maatschappelijk.

Ligging
De voormalig boerderij Landvreugd is gelegen tussen de wijk Groenoord-Zuid en de A20 in de oksel van het Kethelplein.

Mogelijkheden en bestemming
De bestemming is Maatschappelijk. Er is een ruimtelijk kader beschikbaar waarin de gebruiksmogelijkheden worden toegelicht.

Verkoopprocedure
Verkoop vindt plaats via Anke Bodewes Makelaardij o.g. B.V. De gemeente Schiedam biedt geïnteresseerde (markt)partijen de mogelijkheid om behalve een onvoorwaardelijke bieding, ook een bieding onder gebruikelijke voorwaarden uit te brengen. Potentiële kopers kunnen alleen schriftelijk een bod uitbrengen op de onroerende zaak door middel van het originele biedingsformulier dat in een gesloten envelop bij de verkopende makelaar wordt afgegeven, bezorgd of ge-e-maild (zie wijze van bieden in verkoop- en biedingsvoorwaarden).

Plan/Visie
Er dient een korte visie of plan te worden overlegd bij de bieding aan de hand van de gestelde vragen/onderwerpen op het biedingsformulier, waaruit duidelijk blijkt wat uw plannen zijn met de onroerende zaak (bestemming). Het hoeft geen gedetailleerd uitgewerkt plan te zijn op Voorlopig Ontwerp niveau. Een globaal plan is voldoende, zolang die wel concreet antwoord geeft op de gestelde vragen en onderwerpen (maximaal 4 A4tjes voor tekst en eventueel beeldmateriaal).

Invulling
De gemeente wil graag dat de uiteindelijke invulling een bijdrage gaat leveren aan de verdere ontwikkeling van de wijk Groenoord. Daarom zoekt de gemeente bij voorkeur een kandidaat-koper met een plan voor een sociaal-maatschappelijke invulling, welke een bijdrage gaat leveren aan de maatschappelijke opgaven binnen de wijk Groenoord. In het geval er een andere (bijvoorbeeld) commerciële invulling wordt beoogd geeft u aan – voor de beoogde invulling en gebruik van het pand en het perceel - met welke functionele invulling Landvreugd toegankelijker wordt voor de inwoners en bezoekers van Schiedam.

Voorbehouden
Het vastgoed wordt door de gemeente Schiedam aangeboden onder twee voorbehouden:
* Voorbehoud van screening in het kader van de integriteit van de potentiële koper(s) (op basis van de Wet Bibob en de Bibob beleidsregels Gemeente Schiedam 2015);
* Voorbehoud van een bestuurlijk besluit van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam tot definitieve gunning.

Gunning
Wanneer de biedingen zijn uitgebracht wordt de aanvaardbaarheid van de onvoorwaardelijke en de voorwaardelijke biedingen onderzocht. De gemeente Schiedam kijkt dan voornamelijk naar de hoogte van het bod, het ingediende plan/visie, maar ook naar de risico’s die zijn verbonden aan de gestelde voorwaarden in relatie tot de hoogte van de bieding. Vervolgens wordt bepaald wat een aanvaardbare bieding is en of de onroerende zaak kan worden gegund, rekening houdend met de benodigde Bibob procedure en uitkomst.

Bijzonderheden
* In de koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bedingen (clausules) worden opgenomen (niet-limitatief), zoals: asbest, bodemverontreiniging, geluid, fundatie, ouderdom, niet zelfbewoningsclausule, ‘as is, where is’ en monumentale status
* Levering: Het object wordt in de huidige staat verkocht. De verkoper zal op geen enkele wijze bijdragen in de kosten voor eventuele aanpassingen en/of herstel van de opstallen en/of de grond.
Verder zal de gemeente een herbouw- en restauratieplicht opnemen als extra beding in de koopovereenkomst, waardoor het onderhoud van het gemeentelijke monument wordt gewaarborgd.
* Milieu: Verkoper heeft diverse onderzoeken (asbest, bodem etc.) laten uitvoeren, die kunnen worden geraadpleegd. Voor de inhoud van deze rapportages kan zij verder niet instaan.
* Bedingen: De gemeente behoudt zich het recht voor om afhankelijk van het beoogde gebruik van de koper extra bedingen op te nemen in de koopovereenkomst met betrekking tot bijvoorbeeld doorverkoop (anti-speculatiebeding), bewoning, restauratieplicht etc.
*De gemeente heeft het Schiedams Restauratiefonds opgericht. Voor kosten voor onderhoud, restauratie en verduurzaming van gemeentelijke monumenten verstrekt het fonds leningen met een lage rente aan pandeigenaren. Meer informatie www.restauratiefonds.nl. De eigenaar van het monument blijft daarbij wel eerstverantwoordelijke.

Meer informatie
Voor meer informatie over het object wordt verwezen naar Funda in Business. Tevens kunt u bij vragen contact opnemen met Anke Bodewes makelaardij. Kandidaten die zich registreren bij de makelaar kunnen via een account op move.nl inzage krijgen in de door verkoper beschikbaar gestelde informatie.

Voor de volledigheid van deze informatie staat verkoper niet in en er wordt u dan ook voldoende gelegenheid gegeven nadere informatie te rechercheren. Ook is er gelegenheid tot het doen uitvoeren van uw eigen taxatie, aankoopbegeleiding door uw eigen makelaar en/of nader bouwkundig onderzoek.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Contactgegevens

Anke Bodewes makelaardij
Contactpersoon: mw. C. van Veen
Telefoon: 010 - 2464444
E-mailadres: info@ankebodewes.nl
Website: Anke Bodewes makelaardij

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod