Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst is gesloten op dinsdag 5 september 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 5 september 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomsten sluiten met de beoogde wederpartijen, omdat deze locaties voldoen aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de meldingen staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor dinsdag 5 september 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen op de Hitsertse kade, kadastrale gegevens gegevens Zuid-Beijerland, sectie F, nummer 10 gedeeltelijk, ten behoeve van het aanleggen van een loopsteiger voor het recreatiepark, zaaknummer 5997015, argument 1E: Alternatieve methode;

• Een oppervlakte grond van het parkeerterrein van de Lange Kleiweg 40 te Rijswijk, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G, nummer 3073 gedeeltelijk, ten behoeve van het plaatsen van een hijsopstelling voor herstelwerkzaamheden aan het Shellgebouw op maandag 28 augustus 2023, zaaknummer 6047671, argument 1A: kortdurend gebruik en een minimale tegenprestatie;

• Gebruik van militair oefenterrein De Haar op 23 augustus 2023 van 07:30 uur tot 16:30 uur, ten behoeve van de jaarlijkse circuit dag Racing Against Cancer, zaaknummer 6038416, argument 1A:Overeenkomst is klein in financiële of fysieke omvang en kortdurende medegebruik van maximaal 1 maand.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven hun interesse voor de locaties kenbaar te maken publiceert het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 5 september 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod