Oppervlakte grond langs Rijksweg A10 voor het (her)inrichten van een fietspad in Amsterdam.
te Amsterdam

Gegund

Voornemen tot overeenkomst gesloten op dinsdag 29 augustus 2023, 12:00 uur.

Kadastrale kaart 0

Objectinformatie

Huidig gebruik:
Verkeer
Bestemming:
Verkeer
Perceelgrootte:
ca. 510 m²

Herinrichten van een fietspad te Amsterdam.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een huurovereenkomst sluiten voor een oppervlakte grond gelegen nabij hectometerpaal 17,6 Rijksweg A10 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AF, nummer 938 gedeeltelijk voor de duur van één jaar met een verlenging van telkens één jaar.

Andere partijen konden voor dinsdag 29 augustus 2023, 12:00 uur kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie. Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Locatie
De locatie is gelegen op een gedeelte van het kadastraal perceel:
Gemeente Amsterdam, sectie AF, nummer 938.

Het betreffende perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als fietspad.

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locatie sluit het Rijksvastgoedbedrijf een huurovereenkomst met de beoogde wederpartij. Op dit contract zijn de bijbehorende algemene voorwaarden van toepassing Algemene huurvoorwaarden ongebouwde onroerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2020. Het gaat hierbij om een contract met een gebruiksperiode van één jaar met een verlenging van telkens één jaar. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locatie een marktconforme tegenprestatie in rekening.

Voornemen tot Overeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomst aan met de aangrenzende gebruiker. Het voornemen tot overeenkomst heeft het Rijksvastgoedbedrijf gepubliceerd.
Andere partijen konden kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf interesse te hebben in het verkrijgen van een huurovereenkomst voor deze locatie.
Er hebben zich geen ander partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locatie geen openbare inschrijving starten.

Status procedure

  •  Bekendmaking/publicatie (huidige status)
  •  Aanvraag biedboek
  •  Biedingsfase
  •  Gunningsfase
  •  Overeenkomst
  •  Levering

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (33 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf | Verhuur
Contactpersoon: Mevrouw Macit
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod