Diverse meldingen sectie Verhuur, Medegebruik en Recreatie
te Diverse plaatsen

Gegund

De meldingenlijst gesloten op dinsdag 29 augustus 2023, 12:00 uur.

0

Objectinformatie

Meldingen

Update 29 augustus 2023: Reactietermijn is inmiddels verstreken. Er hebben zich geen andere gegadigden gemeld. Gunning zal plaatsvinden aan de beoogde wederpartijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat onderstaande overeenkomst sluiten met de beoogde wederpartij, omdat deze locatie voldoet aan een of meerdere gestandaardiseerde argumenten en het voor deze ingebruikgevingen minder doelmatig is een volledige openbare inschrijvingsprocedure op te starten. Achter de melding staan een of meerdere nummers die verwijzen naar de betreffende argumenten. Een toelichting op deze argumenten kunt u vinden in de ‘toelichting gestandaardiseerde argumenten’ die te downloaden is via de downloadknop.

Andere partijen konden voor donderdag 29 augustus 2023, 12:00 uur hun interesse kenbaar maken bij het Rijksvastgoedbedrijf of zij interesse hebben voor het verkrijgen van een overeenkomst voor deze locaties. Er hebben zich geen andere partijen gemeld, derhalve zal het Rijksvastgoedbedrijf voor deze locaties geen openbare inschrijving starten.

Locaties
Voor de volgende locaties gaat het Rijksvastgoedbedrijf een overeenkomst aan met de beoogde wederpartijen en wordt volstaan met deze publicatie:

• Een oppervlakte grond gelegen onder rijksweg N50 nabij hmp. 249,4 links en rechts in de gemeente Kampen, Kadastraal bekend gemeente Kampen, sectie P, nummer 5375gedeeltelijk, ten behoeve van het inleggen van een persrioolleiding in een bestaande mantelbuis, zaaknummer 4241228, argument 1.D> Gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen;

• Een oppervlakte grond kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie L, nummer 1341 gedeeltelijk, ten behoeve van de aanleg, het onderhoud en het gebruik van een rioolgemaal, zaaknummer 5997532, argument 1.D> Gronduitgifte voor het leggen van kabels en leidingen;

Voorwaarden Rijksvastgoedbedrijf
Passend bij het gebruik van de locaties vestigt het Rijksvastgoedbedrijf overeenkomsten met de beoogde wederpartij(en). Op deze overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het Rijksvastgoedbedrijf brengt voor deze locaties marktconforme tegenprestaties in rekening.

Meldingen
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat deze overeenkomsten aan met de beoogde wederpartijen. Om andere partijen de gelegenheid te geven konden zij hun interesse voor een locatie kenbaar maken en publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf deze meldingenlijst.

Deze meldingenlijst is gesloten op dinsdag 29 augustus 2023 Voor die tijd konden partijen hun beargumenteerde interesse kenbaar hebben gemaakt.

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (268 KB)

Contactgegevens

Rijksvastgoedbedrijf/Verhuur
Contactpersoon:
E-mailadres: Postbus.RVB.BiedboekVMR@rijksoverheid.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod