Perceel natuur
Sint Jozefstraat
te Eijsden

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Sint Jozefstraat, , Eijsden
Huidig gebruik:
Ruig grasland, fruitbomen en waterberging
Bestemming:
Agrarisch met waarden
Perceelgrootte:
ca. 12.269 m²

Perceel natuur in de directe nabijheid van Eijsden

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer verkoopt door middel van een openbare inschrijfprocedure een natuurperceel in de directe nabijheid van Eijsden.

Omschrijving
Het betreft een perceel ruig grasland met fruitbomen in het buitengebied te Eijsden aan de Sint Jozefstraat nabij de afrit van de A2. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Eijsden sectie G nummer 30, groot zijnde 1.22.69. hectare.

Verkoopprocedure
Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbesteding als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. In het kader van deze procedure staan tegen de keuzes (gunningsbesluit) geen bezwaar en beroep open (bestuursrechtelijke procedure).
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 08-09-2023 voor 12:00 uur een bieding indienen bij notariskantoor Roerdalen te Sint Odiliënberg middels een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier, nadere informatie over de voorwaarden ten aanzien van de inschrijving en relevante gegevens met betrekking tot het perceel zijn opgenomen als bijlage van deze projectpagina (knop Download meer informatie).
Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure kunnen uitsluitend digitaal gesteld worden via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl tot aan datum 01-09-2023 voor 12:00 uur.
Staatsbosbeheer zal alle binnengekomen vragen met betrekking tot deze verkoop eerst verzamelen. Na de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zullen alle gestelde vragen gezamenlijk worden beantwoord d.m.v. een publicatie op 1 september 2023 op de betreffende projectpagina (knop Download meer informatie).

Waarborging natuur/kwalitatieve verplichting
Onderdeel van de inschrijfvoorwaarden is het vestigen van een kwalitatieve verplichting voor het perceel C om de aanwezige natuurkwaliteit in stand te houden. Dit houdt in dat elke partij die van ons een perceel gegund gaat krijgen ook meteen een kwalitatieve verplichting met Staatsbosbeheer en de provincie Limburg aangaat over het in standhouden van de huidige natuurdoelen. Ook bij een mogelijke overdracht aan een overheidspartij geldt dat er een kwalitatieve verplichting gevestigd dient te worden.

Onderdelen
Het perceel wordt aangeboden in een drietal afzonderlijke kavels bestaande uit twee kavels van elk 8oo m2 (A en B) en één kavel van 9.640 m2 (C) Ingetekend op de in de bijlage opgenomen kaart. Aansluitend is het ook mogelijk om in te schrijven op de kavels A+B+C gezamenlijk. Rekening houdende met voorgaande zijn er twee aanvullende gunningscriteria opgesteld voor het betreffende perceel.
1. De kavels A, B en C worden afzonderlijk gegund en verkocht indien ook de andere twee kavels van het perceel Eijsden sectie G nummer 30 worden gegund en verkocht.
en
2. Het uitgangspunt van de gunning is dat het hoogste totaal bedrag waarvoor ingeschreven wordt het perceel gegund krijgt. Dit betekent dat indien het totale inschrijfbedrag voor de drie afzonderlijke kavels (A, B en C) lager ligt dan een inschrijving voor het geheel (kavels A+B+C) dat het perceel in zijn geheel wordt gegund aan de inschrijver voor het geheel. Indien het totale inschrijfbedrag voor de drie afzonderlijke kavels hoger ligt dan de inschrijving voor het gehele perceel dan worden de drie afzonderlijke kavels (A+B+C) aan de inschrijvers gegund.

Voorbehoud
Staatsbosbeheer behoudt het recht om bovenstaande procedure ten alle tijden te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen/geïnteresseerden kunnen aansluitend geen rechten en of schadevergoeding claimen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (14 MB)

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon:
E-mailadres: grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod