Perceel natuur
Molenbeek
te Echt

Verkocht
0

Objectinformatie

Adres:
Molenbeek, , Echt
Huidig gebruik:
Houtsingel, uitrit en lanschapselement
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 2.506 m²

Perceel natuur in de directe nabijheid van Echt (Ophoven)

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer verkoopt door middel van een openbare inschrijfprocedure een natuurperceel in de directe nabijheid van Echt (Ophoven).

Omschrijving
Het betreft een perceel bos in het buitengebied te Echt aan de Molenbeek. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Echt sectie AC nummer 1477, groot zijnde ca. 0.25.06 hectare.

Verkoopprocedure
Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbesteding als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. In het kader van deze procedure staan tegen de keuzes (gunningsbesluit) geen bezwaar en beroep open (bestuursrechtelijke procedure).
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 08-09-2023 voor 12:00 uur een bieding indienen bij notariskantoor Roerdalen te Sint Odiliënberg middels een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier, nadere informatie over de voorwaarden ten aanzien van de inschrijving en relevante gegevens met betrekking tot het perceel zijn opgenomen als bijlage van deze projectpagina (knop Download meer informatie).
Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure kunnen uitsluitend digitaal gesteld worden via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl tot aan datum 01-09-2023 voor 12:00 uur.
Staatsbosbeheer zal alle binnengekomen vragen met betrekking tot deze verkoop eerst verzamelen. Na de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zullen alle gestelde vragen gezamenlijk worden beantwoord d.m.v. een publicatie op 1 september 2023 op de betreffende projectpagina (knop Download meer informatie).

Waarborging natuur/kwalitatieve verplichting
Onderdeel van de inschrijfvoorwaarden is het vestigen van een kwalitatieve verplichting voor de percelen om de aanwezige natuurkwaliteit in stand te houden. Dit houdt in dat elke partij die van ons een perceel gegund gaat krijgen ook meteen een kwalitatieve verplichting met Staatsbosbeheer en de provincie Limburg aangaat over het in standhouden van de huidige natuurdoelen. Ook bij een mogelijke overdracht aan een overheidspartij geldt dat er een kwalitatieve verplichting gevestigd dient te worden.

Voorlopig kadastraal perceel
Het perceel Echt sectie AC nummer 1477 betreft een voorlopig kadastraal perceel. De definitieve aanwijs van de kadastrale grens zal plaats vinden na de notariële levering van het perceel. Indien blijkt dat na het vaststellen van de definitieve kadastrale er een verschil is tussen de werkelijke oppervlakte en de opgegeven oppervlakte dan zal dit geen van partijen het recht geven tot een vordering van een vermeerdering of vermindering van de overeengekomen koopsom. De ontsluiting (recht van overpad) van het perceel zal plaatsvinden over het perceel kadastraal bekend als Echt sectie AC nummer 1478 (nieuw te vormen nummer na splitsing) (in eigendom zijnde bij Staatsbosbeheer) door middel van een nog nader aan te gegeven route vanuit het perceel kadastraal bekend als Echt sectie M nummer 2868 (in eigendom zijnde bij de gemeente Echt). Het hiervoor aangegeven ontsluiting/recht van overpad is niet van toepassing indien het perceel gegund wordt aan een aanliggend eigenaar, de ontsluiting van de gegunde kavel zal dan plaats vinden via het reeds in eigendom zijnde perceel.

Voorbehoud
Staatsbosbeheer behoudt het recht om bovenstaande procedure ten alle tijden te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen/geïnteresseerden kunnen aansluitend geen rechten en of schadevergoeding claimen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (12 MB)

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon:
E-mailadres: grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod