Perceel natuur nabij de Belgische grens
Planckerweg
te Wittem

Teruggetrokken
0

Objectinformatie

Adres:
Planckerweg, , Wittem
Huidig gebruik:
Bos
Bestemming:
Natuur
Perceelgrootte:
ca. 32.554 m²

Natuurperceel in de directe nabijheid van Wittem (Slenaken)

Let op: dit object wordt aangeboden door Staatsbosbeheer en valt daarmee buiten de verkoopprocedures van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Staatsbosbeheer heeft de verkoop van het natuurperceel in de directe nabijheid van Wittem (Slenaken) teruggetrokken.

Omschrijving
Het betreft een houtsingel in het buitengebied te Wittem aan de Planckerweg nabij de Belgische grens. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Wittem sectie G nummer 32, groot zijnde 3.25.54. hectare.

Verkoopprocedure
Deze openbare procedure betreft een openbare inschrijfprocedure. Het betreft geen aanbesteding als bedoeld in de Aanbestedingswet 2016. In het kader van deze procedure staan tegen de keuzes (gunningsbesluit) geen bezwaar en beroep open (bestuursrechtelijke procedure).
Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 08-09-2023 voor 12:00 uur een bieding indienen bij notariskantoor Roerdalen te Sint Odiliënberg middels een inschrijfformulier. Het inschrijfformulier, nadere informatie over de voorwaarden ten aanzien van de inschrijving en relevante gegevens met betrekking tot het perceel zijn opgenomen in het Biedboek (knop Download meer informatie).
Eventuele vragen met betrekking tot deze verkoopprocedure kunnen uitsluitend digitaal gesteld worden via het e-mailadres grondlimburg@staatsbosbeheer.nl tot aan datum 01-09-2023 voor 12:00 uur.
Staatsbosbeheer zal alle binnengekomen vragen met betrekking tot deze verkoop eerst verzamelen. Na de sluitingsdatum voor het stellen van vragen zullen alle gestelde vragen gezamenlijk worden beantwoord d.m.v. een publicatie op 1 september 2023 op de betreffende projectpagina (knop Download meer informatie).

Waarborging natuur/kwalitatieve verplichting
Onderdeel van de inschrijfvoorwaarden is het vestigen van een kwalitatieve verplichting voor de percelen om de aanwezige natuurkwaliteit in stand te houden. Dit houdt in dat elke partij die van ons een perceel gegund gaat krijgen ook meteen een kwalitatieve verplichting met Staatsbosbeheer en de provincie Limburg aangaat over het in standhouden van de huidige natuurdoelen. Ook bij een mogelijke overdracht aan een overheidspartij geldt dat er een kwalitatieve verplichting gevestigd dient te worden.

Voorbehoud
Staatsbosbeheer behoudt het recht om bovenstaande procedure ten alle tijden te stoppen dan wel aanvullende voorwaarden te stellen. Partijen/geïnteresseerden kunnen aansluitend geen rechten en of schadevergoeding claimen.

Locatie

Bekijk locatie in Google Maps

Download meer informatie

U kunt hier aanvullende informatie downloaden. Om deze informatie te kunnen raadplegen dient u ingelogd te zijn.

   Download meer informatie (12 MB)

Contactgegevens

Staatsbosbeheer
Contactpersoon:
E-mailadres: grondlimburg@staatsbosbeheer.nl

Ander interessant aanbod Bekijk alle aanbod